اقتصادی

فردوس، خوارزمی و اعتمادیه، شهرهای جدید اطراف تهران

معاون وزیر راه شهرسازی معتقد است که در طرح‌های مسکن ملی و استفاده از نهان‌سازی، توسعه زیر ساخت‌ها و احداث مسکن توامان انجام می‌شود که برخی افراد می‌خواهند از مرحله آخر شروع کنند ولی ما در شهرهای جدید نگاهمان صرفاً خانه‌ای نیست، بلکه شهرسازی است. او خبر داد که سه شهر جدید فردوس، خوارزمی و اعتمادیه در اطراف تهران در مرحله مطالعات ش.

به گزارش گزارشگر یک، سهمیه شرکت عمران شهرهای جدید از طرح ۴ میلیون واحدی نهضت ملی مسکن ۷۰۰ هزار واحد است که به گفته شرکت عمران شهرهای جدید تا ۱۰۰ هزار واحد آغاز شده است و هزار واحد تیرماه امسال به مرحله اجرا می‌رسد. از سوی دیگر از واحدهای مسکن آنلاین نیمه‌تمام است که با تامین اعتبارات بنرا پایان ی.

مشروح گفت‌وگوی گزارشگر یک با علیرضا جعفری را در ادامه می‌خوانید:

– ظاهرا در کار ابتدایی، روند اجرای طرح چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن با گذشت 9 ماه از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن، بیشتر مطلوب نبوده، علت کندی اجرا چیست؟

پ هض هض ا اعاد خ د ای و ناه فقط ای که ر خی ر اخ ی ز و و و که ک ر ا ا ا ا ا ا ا. مسئله اینکه بر اساس اولین موقعیت درمانی، بتوانیم کنیم.

مسئله دوم است که بر اساس طرحهای جامع و تفصیلی شهرها توسعه شهری را به یاود ب. در کنار آن طرح های زیربنایی و روبنایی را احداث کنیم. این نکته حائز اهمیتی برای من است که فقط دنبال مسکن نیستم بلکه دنبال شهرسازی هستم. در واقع سکونت مطلوب برای زیست ایجاد باید کنیم.

پروژه‌های مسکن، مقدماتی که مقدمه اول، مکان‌یابی است. دوم آماده سازی زمین، سومین آماده سازی زیرساخت ها و تاسیسات شهری هد شوت شان که باید در دوم آماده سازی زمین، سوم آماده سازی شود. بعد از تازه وارد بحث انتخاب پیمانکار، تهیه طرح، مجوزها و آغوز عملیات اجریی پسا دوستانی که با مسئله مسکن وجود دارند نگاهشان گام است و صرفاً به عملیات پایانی فکی می پردازد. ولی همان کانور کth گفtem rhruیکred م.

– برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تامین زمین چیست؟

کار اساسی که در دولت شروع به ایجاد بانک اطلاعاتی زمین است. امکانات واحدپذیری اراضی بر اساس یک الگوی توسعه متوازن باید شکل بگیرد. در کنار آن مصوبات طرح های جامع و کاربردی برای زمینه های کاربردی د است که یک بحث ج. این تجربه در مجموعه شرکت عمران انجام شده است.

– چه تعداد واحد در مرحله اجرا قرار دارد؟

شهرهای جدید اجرای ۷۰۰ هزار واحد از طرح چهار میلیون واردی نهضت ملی مسکن مرد. تعداد هزار واحد را در ابتدای سال شروع و عملیات آن پیش می‌رود. صد هزار واحد دیگر هم تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ برنامهریزی میکنایم کر انش کلام.

– از احداث ۴۰ شهرک جدید که قبلا اعلام شده بود چه خبر؟

با ه ی ای گاه ماه و خاخ م ک کار گاه ساز اس ا ا ا زی زی زی زی زی زی ف ف یج یج یج ایج یجاد مطالعات مکان‌یابی، اخذ دانشگاه‌های هفتگانه، طرح موضوع در کمیته زیربنایی استان‌ها و شورای برنامه‌ریزی استان در حال حاضر است که امیدوارم در شش ماهه دوم سال شاهد تحقق واقعی باشیم.

– چند شهر جدید قرار است در اطراف تهران ساخته شود؟

در اطراف تهران شهر جدید فردوس، خوارزمی و اعتمادیه در مرحله مطالعات است. ج ی ی ای ها ظ ی ی ا اساساتاه تای زیاخ ص ض ا ا ا ا ا ز ز ات ح ا ا اس. مسأله دیگر به معارضات مربوط می شود که باید تکلیف شود.

فردوس، خوارزمی و اعتمادیه، شهرهای جدید اطراف تهران

– مجموعه های از واحدهای مسکن آنلاین از جمله در استان های تهران و البرز باقی مانده است، چه مای مه گزارشگر یک آنلاین از جمله در استان از

رئیس جمهور رئیس جمهور و دستور وزیر راه و شهرسازی است که مسکن آنلاین لتا پایان سال تعلیق است در این زمینه دو بررسی داریم؛ یکی ث جه ا اتارات م ی از ات د اس ی ی ا ز م ک ی یاه هار با نظر مثبت ساختار دولت و وزارت راه و شهرسازی، امیدواریم مشکل اعرمدون که بودوون امبین با نظر ساختار دولت و وزارت راه و شهرسازی،

مسأله دوم تکلیف پیمانکاران است. با توجه به افزایش قیمت هایی که در عملیات عمرانی شکل گرفته امتٌدواریم بتوانیم کمر کی ی درشورای برنامه ریزی استانها با شکل مناسب گرفته شده است. واحدهای این واحدها در استان تهران قرار دارند که در این زمینه و معراون استان ایمانی اسیر در این واحدها در استان تهران قرار دارند که در این مهم است. این اراده در کل عناصر مدیریتی دولت است که انشاءالله می تواند موضوعات مسکن آنلاین را با وجود بودجه آن بار سنگین به دولت تحمیل می کند تا پایان سال جاری در نهایت برسانیم.

– مترو پرند و پردیس در چه مرحله ای قرار دارد؟

در خصوص مترو شهر جدید پرند، شرکت عمران متعهد شده است که این طرح ملی را تامین می کند که این امر را در دستور کار قرار دادن و بقیه منابع هم توسط شهرداری تهران و شرکت مجری تامین می کند. در حال حاضر مترو پرند به شدت فعال است و امیدواریم شاهد افتتاح آن در شه مبارک فجر ال جار

و اَ اساس ط اعات ۷۷۷ که ض اَاط ناه باز ط ه ه و ر ا ا ام ی ط ط ط شار حال بال. هم اکنون برآوردها و طرح های اجرایی در حال بررسی مجدد است. مترو پردیس هم یک پروژه ملی است که برای مسافرت و آمدن ساکنان شهر جدید ام شدید پریس مترو پردیس هم یک پروژه ملی است که برای انجام آن کار می کند. امیدواریم بتوانیم این موضوع را بعد از یک کار کارشناسی تعیین تکلیف انجام دهیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا