اقتصادی

فرودگاه کلاله قطب ترانزیت تجاری شرق استان می شود

گزارشگر یک/گلستان استاندارد گلستان با تاکید بر ظرفیت بزرگ فرودگاه نگاه شهرستان کلاله در شرق استان گلستان، گفت: در صورت اصولی به این فرودگاه می توان آن را به قطب ترانزیت تجاری شرق استان تبدیل کرد.

علی محمد زنگانه بعد از ظهر امروز در بازدید از فرودگاه شهدای کلاله که مدتی است برای چندمین بار با تعطیلی متوقف شده است، با اشاره به اینکه آیا این فرودگاه ها همیشه در تمام نقاط جغرافیایی یک ظرفیت بزرگ برای توسعه به شمار می روند، اظهار کرد: فرودگاه شهرستان. کلاه آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و نتوانسه نقش خود را در توسعنه استان و شربه توجه قرار نگرفته و نتوانسه نقش خود را.

وی با بیان اینکه فرودگاه کلاله می تواند به قطب ترانزیت تجاری شرق استان تبدیل شود، افزود: این امکان اکنون به صورت نسبی وجود دارد و تلاش می کنیم در سفر رئیس به استان، تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات و ایجاد این موضوع انتخاب شود.

استان گلستان با توجه به فرودگاه کلان ظرفیت فوق العاده ای است که هفت شهرستان ظرفیت با قریب به 800 هزار نفر می رسد که از آن بهره مند شوند، تصوران کرد: عدم وجود جایگاه سوخت یکی از مشکلات عمده در عدم استفاده از این ظرفیت بزرگ است. که قرار شد فعلا پروازهایی که نیاز به سوختن ندارند انجام شود.

با بیان اینکه در فاز به عنوان بک اقدام کوتاه مدت، سیستم سخت پورتابل در دستور کار قرار خواهد گرفت، ادامه داد: با همکاری نماینده منطقه در مجلس، پیگیری های جدی را در جهت ایجاد موقعیت نگران کننده و امیدواریم به زودی. خبرهای خوبی به مردم این شهرستان و شرق استان گلستان بدهیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا