بین الملل

فشار واشنگتن بر رژیم صهیونیستی برای تغییر “قواعد درگیری” / تل‌آویو: ارتش قواعد را تعیین می‌کند

زار خاجه آا ی یایه ار ژی صهی صهی د د د خص ص کش ا ا او عاق خ خار ج و کاک ان.

به گزارش گزارشگر یک، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ود پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، دولت جو باید رئیس جمهوری آمریکا فشارهایی را بر رژیم غذایی با هدف تغییر دستورات ویژه قواعد درگیری اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: ما فشار بر شرکای خود در اسرائیل را ادامه داد تا سیاست و رفتار قواعد درگیری را به شکلی عمیق‌تر بررسی کنند و در حین محافظت از خبرنگاران از وقایع تراژدی‌بار و زخمی شدن آنها جلوگیری شود.

در واکنش به این بیانیه، نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین رژیم رژیمی گفت، تنها فرماندهان ارتش رژیم در حال پرواز هستند که سربازان را مشخص می‌کنند و این امر به دور از فشار داخلی یا خارجی می‌شود.

بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم رژیمی نیز گفت، تنها رئیس ستاد ارتش است که میدو آرایوت که میزگانتس، فرماندهان و سربازان دستورات را با هیچ دقتی اجرا می‌کند و مداود اله سیاسی را در ایدرایندهان و سربازان دستورات را با دقت اجرا می‌کنند. سربازان ارتش رژیم اسرائیل از حمایت کامل در انجام ماموریت‌هایشان می‌شوند.

ار ژی صهی ی یجایج تات راه کش ا او عاق ااع ق ، ا ا ات ا ا ا ش ش اش اش شاز راز ااز ااز ااز ااز ااز

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا