اقتصادی

قرارداد محرمانه امضا شد/باید ۵۱۰ میلیون دلار به بورس واریز شود

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به تصمیم توسعه ملی به سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام اعلام کرد: توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام انجام شده است.

امیرمهدی صبائی در گفت و گو با گزارشگر یک، با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام، اظهار داشت: از آنجایی که صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری کرده است. است، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق تثبیت بازار سرمایه رسیده است، محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت محرمانه انجام شده است. هر گونه که صورت های مالی مالی تثبیت بر اساس برنامه ریزی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است به زودی افشا شود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت های صورت های مالی منتشر شده قابل مشاهده است.

وی درمورد این صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که قصد دارد به صورت مستقیم در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کند، گفت: این سیاست گذاری صندوقی است تا علاوه بر منابعی که مبلغ یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت اختصاص داده است. سرمایه گذاری های دیگری در بورس اوراق بهادار انجام می دهد و صندوق تثبیت را در جایگاهی قرار نمی دهد که درمورد کم و کیف سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی توضیح دهد اما به طور کلی صندوق تثبیت می تواند ابزاری برای این سرمایه گذاری باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه درمورد بودجه توسعه ملی به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شده است، توضیح داد: صندوق توسعه ملی معادل ریالی ۵۱۰ میلیون دلار را به حساب صندوق تثبیت واریز می کند. مبلغ ۳۹۸۴ میلیارد تومان معادل حدود ۱۶۸ میلیون دلار به حساب صندوق تثبی واریز واق ص ی یال داف ک ا اما ت و ت ا اس اس وایز واه هان سام آه مات ااک ب.

ی داده داد: ماقی یز ق ق سود م ایزه ای ای ی اه ااقف ا ا ا ا ا ان ماه پاخ. ماقی ا اس ا ا ز ح ح ۸۵۰۰ ی آن باقی مان ا ا ا ع گ ات گ گ اگ غیی گ ۸۵۰۰ ۸۵۰۰ ش ش ش ش.

صبایی افزود: واریز ماهانه در فروردین و اردیبهشت هم انجام می شود. بنابراین صندوق تثبیت به نقدینگی جدید جدید ساخته شد و این روند به صورت ماهیانه ادامه دارد.

به گفته وی این مبالغ در روزهایی که بازار شرایط مساعد نیست به گفته وی این مبالغ در روزهایی که در بازار است وجود ندارد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا