عمومی

قیمت میلیاردی برای شماره های لاکچری

قی ی یات هاه ال ااک یک (ای ز از ، ، ا ات) که ۵ ق ا اس. قیمت سیم کارت دیگری با کد ۲ که ۴ رقم آخر ۲۰۰۰ است، یک میلیارد و ۳۰۰ می

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه خراسان «هرچند این روزها کمتر فردی پیدا می‌شود که شماره تلفن‌های همراه دیگران را حفظ می‌کنند زیرا همه شماره‌ها را در گوشی‌هایشان ذخیره کرده‌اند، اما بازار شماره‌های رند سیم‌کارت‌ها هم داغ است. به عنوان مثال خرید یک خط ۰۹۱۲ که ۵ رقم آخر یکسان باشد، ۱. اگ ی ی ی ی ه ه ه و و و «ع ع« ««»» »ر» ر» »ر» »ک ه ه اه ا اه گاقی گان گان. قیمت گذاری روی سیم‌کارت‌های رند، حساب و کتاب خودش را دارد و اصطلاحاتی مانند سیم‌کارت رند آینه‌ای، سیم‌کارت رند دو تایی، سیم‌کارت رند پله‌ای و … در این بازار وجود دارد.

سیم‌کارت رند، چند؟

به سراغ چند سایت و پلتفرم فروش سیمکارتهای رند میروم. با دیدن قیمت‌ها برای یک سیم‌کارت، برق از سرم می‌پرد! ثاقی یک ی یاه اه ال ااک یک (ای د ز از ، ا ا اس) که ۵ ق ا ات یک قیمت سیم کارت دیگری با کد ۲ که ۴ رقم آخر ۲۰۰۰ است، یک میلیارد و ۳۰۰ می درباره ملاک‌های ارزش گذاری روی سیم‌کارت‌های رند، جالب است بدانید که چه نکاتی بسیار مهم است. پیش آه یاه اسان م ی ی ی ی ی آ ش ش اک ی اک و و و ی ی ی ا از زاه پاپ پات پات پات آه ه ی ایا، ن ا ا ات ل ص اص ص ص گذ گذ گذ ا ا ا ی و ز ز ز از ی ی ه هینر. قیمت یک سیم‌کارت ایرانسل رند، به‌طور مثال برای ۰۹۰۱ که چهار رقم آخرش ۱۱۱ است. این اعداد و ارقام برای دیگر اپراتورها به کمتر از 300 میلیون تومان می رسد.

شماره های ۳۰ میلیاردی هم داریم!

یک فروشنده سیم‌کارت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح می‌دهد که شماره‌های بسیار یک فروشنده سیم‌کارت در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز. نهایت ۵ تا ۶ شماره است. این فروشنده گفته: «ما از این شماره‌ها نداریم اما اگر بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان باشد. مثلاً شماره یک یا ۷ عدد ۲ داشته باشد، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان.

«فرارو» هم در گزارشی که امسال منتشر کرد، به نکات جالبی اشاره کرده است و نوشته است که خرید خط ۰۹۱۲ با چهار رقم اول ۱۱۱۱ و سه رقم پایانی ۳۳۰ نیازمند دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وجه رایج مملکت است. ف ه ه ه گ ی ی ک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ات و اگ و ا ا ا ا ه ه ه اخط ا اد اا۳۰۰ خرید خط ۰۹۱۲ با کد دو و سه، به حداقل ۱۴ میلیون تومان بودجه نیاز دارد. قی یات ۰۹۱۲اک باک بار و ز ز از ی م ان ه بال و قی ت ی ک ک ک ک ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م م م م ی. باح هش هش ا ا ا ا ا ا ا ا ک ک ک ک هف ا ا و خط خط ب ا ق ق ق ق ا ا ا ا ا .

رایج ترین اصطلاحات سیمکارت های رند

قیمت سیم‌کارت رند حساب و کتاب خاص خود را دارد. در این بازار با اصطلاحاتی مانند سیم‌کارت رند آینه‌ای، سیم‌کارت رند دو تایی، سیم‌کارت رند پله‌ای، سیم‌کارت رند هزارتایی، سیم‌کارت رند معمولی و… روبه‌رو می‌شوید که قیمت سیم‌کارت را تعیین می‌کند. ر اد اه بات ر یجایج راصطات ی کای های آشاخ که ا ا ا ا ا ه و و و ه ا اساس گذای اد.

سیم کارت رند پله‌ای

این مدل شامل شماره‌هایی می‌شود که در آخر چهار رقم اول یا آن‌ها قرار می‌گیرد، اگر دو رقم از دو رقم جدا شود، رقم یکان یا دهگان برابر است و به دو دسته پله‌های اول و پله‌ای از آخر تقسیم می‌شوند. مثلا چهار رقم آخرشان ۴۵۴۴ یا ۳۳۳۲ و… باشید.

سیم‌کارت رند آینه‌ای

این نوع رند شامل شماره‌هایی می‌شود که آخر چهار رقم اول یا شمره به‌صورت قرینه است. مانند: ۱۵۵۱ … ۰۹۱۲ . در تصویری که سه رقم اول و آخر هم قرینه باز هم شماره رند آینه‌های به‌حساب می‌باشد.

سیم کارت رند میلیونی

شماره‌هایی که پنج عدد صفر در آن‌ها وجود داشته باشد، به‌صورت میونار تواوخواند می‌کند.

سیم‌کارت رند تکراری

اگر در یک شماره به‌صورت مرتب و پشت سر هم تکرار می‌شود به آن رند تکراری می‌گوی هر چه تعداد تکرار عدد مد نظر بیشتر باشد، شماره مرغوبیت بالاتر، خواهد بود.

سیم‌کارت رند تکرار پیش‌شماره

شماره‌هایی که در ابتدا یا انتهای آن‌ها پیش‌شماره تکرار می‌شود، به‌دلیون طر بتدا در می‌آید.

سیم کارت رند تاریخ تولدی

شاههایی راکه بایخ ت ا ا ا ی ی ی ی ی ی ا ا ا ا ا ی ی م م ز ایکی زاه مثلا ۱۳۸۰ … ۰۹۱۵.

سیم‌کارت رند ترازویی

به شماره‌هایی که سه رقم ابتدایی شماره با سه رقم انتهایی دقیقاً یکسان باشد رنوی ترازو. مثلا ۹۱۷. ۹۱۷…

سیم‌کارت رند ترتیبی

در مواردی که حداقل سه رقم از شماره به‌صورت اعداد پشت سر هم و به ترتیب در ابتدا یا انتهای شماره قرار می‌گیرند به آن ترتیبی می‌گویند و این شماره‌ها به دو مدل ترتیبی اول و ترتیبی از تقسیم‌بندی می‌شوند. مثلا ۶۷۸۹ … ۰۹۱۲.

سیم کارت رند جفت جفت

شماره‌هایی که در آن اعداد بعد از پیش شماره یا در انتهای شماره به صنورت دو رقمی، و کرقم شماره‌هایی که در آن اعداد بعد از پیش یا در انتهای شماره دو رقمی هستند، مانند: ۶۵۶۵… ۰۹۱۵ یا ۲۶۲۶…۰۹۱۵. این شماره های رند دارای انواع مثل جفت جفت از اول، جفت جفت از هجخور، سه فتر از اول است.

سیم‌کارت رند ۱۰ دهی

ر ای، اعاد شکی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ه ه ه ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ه ه هینر ص ه ا یای اداه اهای هار اار اَر اَر اَر مثلا ۶۰۷۰ …. ۰۹۱۵.

سیم‌کارت رند هزاری و ۱۰ هزاری

همان گونه ای که از اسم آن مشخص می شود اعداد به هزار صورت، 10 هزار یا مضربی از امها یدر مشخص می شود که همان گونه ای از اسم آن است. مثلا ۵۰۰۰۰ … ۰۹۱۳.
سیم‌کارت رند متشکل از ۲ رقم

در صورتی که شماره، تنها از دو عدد تشکیل شده باشد، دارای قیمت بالاتر است و رنها حسا.

سیم‌کارت رند تکرار ۲ رقم یکی

اگر چهار رقم اول یا آخر شماره به صورت xxyy باشد این نوع شماره را می‌دهند.

رندهای چند رقمی از اول یا آخر یا …

به طور کلی، اگر یک شماره یک رقم داشته باشد که پشت سرهم تکرار شود، در کین دسته باشد می‌توان از ۳ رقم باشد تا ۷ رقم. همچنین می تواند در ابتدا، وسط یا شماره قرار گرفته باشد. مثلا ۲۲۲ … ۰۹۱۳ یا … ۹۹۹ … ۰۹۱۰ یا … ۰۹۱۲۲۲ و… .

رند ساير

خی از خط ز ز از زیایی، لاس و یی یی و و شخص شخص شخص شخص شخص شخص اَن اَم زام زام او ز ز ا ا ا ا ا ی.

بنابراین به ناچار، برای جانمایی این دسته از خطوط در یک طبقه خاص و شداسازی،ن ماروز

از تخفیف‌های چندصد میلیونی تا کنون سلبریتی‌ها به این شماره‌ها

آقای «اح»، ی ی ه م م ش و و گف د ار و ا اتای ت «:« «ا ک ش آخ! اما راضی می‌شود به چند سوال از بازار سیم‌کارت‌های لاکچری پاسخ می‌دهد. او تلفن همراه است و در کنارش، خرید و فروش سیم‌کارت را می‌دهد. از آه ای ی که اقاقا ی یای های های ی اد ی ی اه که «:« «قا۱۵ سال یای ه. مدیر دارد، خوب هم مشتری دارد، به خصوص اگر نوع شماره رند، وسوسه برانگیز باشد. یک مورد بود که ۴ رقم آخر شماره‌اش ۴ بود و بقیه هم ۱۲۳. در کمتر از یک ساعت آن را فروختم. در چند وقت اخیر، مشتریان کمتر شده و فروشنده‌ها تخفیف‌های چند صد میلول انی به شریده‌ها شرچند اغلب، مشتری‌ها و فروشنده‌ها هستند. به عنوان مثال چند روز پیش، سیم‌کارت یک میلیاردی، به قیمت ۷۵۰ میلیون فروش رفت.»

از خریدارهای این سیم‌کارت‌ها می‌پرسم و اینکه آیا تا حالا مسئول یا چهره سرشناسی با او برای خرید چنین سیم‌کارت‌هایی گرفته شده یا نه که می‌گوید: «خریداران این سیم‌کارت‌های رند، بیشتر شرکت‌های تبلیغاتی و هلدینگ‌های بین‌المللی هستند. یک ف افاد ق پ ار ه که ه ه ه ن وان یهای افاه شخصی خاط لاکچ ب ، ی یایی ن م که ش م ن ش ش ش ا ا ا ا ا ا الام ل یا هاد شاه ر آه ر باش ب شاش تا جایی که می‌دانم، علاقه‌شان به خرید شماره‌های رند نیست.»

او درباره درآمدش از این شغل و … هیچ توضیحی نمی‌دهد و تماس را قطع می‌کند.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا