بین الملل

لاپید: استخراج گاز از کاریش به مقابله با بحران جهانی انرژی کمک خواهد کرد

خ زی ژی ژی ی ا ا ا ا اخ ا از ز از ز از یات ات ااژی اراضی شغای تای

به گزارش گزارشگر یک، به نقل از سایت النشره، یائیر لاپید، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در توییتی مدعی شد، گاز طبیعی از میدان “کاریش” (قانا) انرژی در “اسرائیل” را تامین کرده و اقتصاد و جایگاه اسرائیل را به عنوان صادرکننده تامین می کند. گاز را تقویت خواهد کرد.

لاپید در ادامه مدعی شد، گاز طبیعی از کاریش قیمت انرژی در اسرائیل را کاهش داده و باعث افزایش رقابت در بازار انرژی خواهد شد، همچنین برای مقابله با بحران انرژی جهانی کمک خواهد کرد.

نخست وزیر وزیر ورزش در ادامه ضمن استقبال از انرژی انرژی این رژیم با آغاز فعالیت شرکت «انرجین» در زمینه گاز از زمین کاریش، گفت: با تکمیل شرایط فنی، استخراج گاز از برنامه ریزی پروژه انجام خواهد شد.

تل آویو پیشتر با آغاز فعالیت شرکت انرجین در زمینه گاز وز میدان کاریش ه میدان کاریش.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا