عمومی

لاکچری بودن همه چیز ماست!

لاکچری بودن همه چیز ماست! و ردیف کردن اعداد رُندکنار هم برای ما از نان شب هم واجب تر است. حالا مهم نیست نوزاد نارس به دنیا بیاوریم و چند میلیون بیشتر هزینه کنیم که تاریخ ازدواجمان رند باشد.

گزارشگر یک پلاس: امروز سالگرد یک تاریخ ویژه در ایران است. دو سال پیش در چنین روزی ایرانیان پشت درهای اتاق زایمان صف کشیدند تا فرزند خود را در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۹ به دنیا بیاورند تا جایی که با به دنیا آمدن ۳ هزار نوزاد در ۲۴ ساعت یک رکورد جدید برای تولد نوزاد در کشور ثبت شود. شد.

اما ثبت تاریخ تولد رُند آیا تنها دغدغه ای وجود دارد؟ پاسخ، خیر است! در زندگی مدرن امروز ارزشهای انسانی تفاوت بسیاری با گذشته دارند و دارند شماره موبایل رند، تاریخ ازدواج رند و حتی پلاک ماشین ارزش و اعتبار برای انسان امروزی دارند. حالا چرا ارزش ها تا این حد تنزل پیدا کرده اند؟

معنای زندگی در و تفسیر انسان‌ها تغییر نگاه می‌کند

دکتر محمد رحیمی (جامعه‌شناس و استاد دانشگاه) می‌گوید و در این باره اعتقاد دارد: «همانطور که شما نیز اشاره کردید، آمارها نشان می‌دهند که تولد نوزاد در تاریخ ۹۹/۹/۹ شکسته شده است. تحولات اجتماعی تغییرات اجتماعی ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه سوق می‌دهد. چرا تاریخ‌های رند مانند تاریخ تولد رند، تاریخ عقد و عروسی رند، شماره موبایل رند، شماره پلاک رند و … برای انسان جامعه مدرن به ارزش تبدیل می‌شود و به اعتقاد من این است که معنای زندگی در نگاه و تفسیر انسان‌ها را تغییر می‌دهد. شده است.»

او ادامه می‌دهد: «منظور از معنای زندگی این است که افراد چه تفسیری از زندگی دارند و چگونه با آن مواجه می‌شوند. در ادبیات جامعه شناسی می‌گویم هر فرد با توجه به سرمایه اجتماعی و فرهنگی خود زندگی را تعبیر و تفسیر می‌کند. تاریخ رند در جامعه ما به نوعی به ارزش تبدیل می شود و در واقع دارای ویژگی تفکیک شده است، این است که این پدیده در نگاه و ذهنیت از افراد جامعه معنای خوب و بهنجاری دارد. ن ب اها و ای ا ای که قص د آ ها را ق د م ز ز ز ز ز ز ز ی آ آ آ آ آ آ »

لاکچری‌بازی و آرزوهای انباشته‌شده!

ای جام هاس ب ا کچ ی ای ای ای ی ای زها ا اس ا «« «« «ی ی ی ا ا ا ا ا ایننر. نسلی که می‌خواهند، آن‌طور که زندگی می‌خواهند، می‌خواهند دنیا را غیر کنند و ما را از آنها بدسیار بشناسند. ر اصطاح پاش ش ی ر ر ی ر فه ی ی گ گ گ اها، ب یای وای و جه جه جه جه جه »»»»»»»»»»»»».

دکتر رحیمی معتقد است: «با ورود به دنیای ذهنی که تاریخ‌های رند برایشان جذابیت دارد، متوجه می‌شویم که این افراد دارای آرزوهای بسیار زیادی هستند و به هر طریقی که می‌خواهند خود را از دیگران متمایز ساخته و تولید کنند، هستند. اما اینکه چرا ارزشهای انسان مدرن تغییر پیدا کند و تا این اندازه باشد، این است که جامعه مدرن قواعد خاص خود را دارد، درست است که جامعه سنتی قواعد خاص خودش را دارد و افراد خود را با این شرایط تطبیق می دهند و می دهند. جامعه را در خود درونی می‌کنند. اما افرادی که نمی توانند خود را با شرایط و تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه سازگار با چالش های ایجاد کنند و برای غلبه بر آن تلاش می کنند خود را با نمادهای منزلتی که برای دیگران و در جامعه ایجاد می کنند، انجام دهند.»

در ۲۰۲۲/۰۲/۲۲ چه گذشت؟

او با بیان اینکه از سنت به مدرنیته مسائل خاص خودش را دارد، اضافه می‌کند: «افراد از یک سوی پیوندهای سنتی خود را دارند و از سوی دیگر با تحولات مدرنیته می‌شوند. در این تناقض اجتماعی با تغییرات ارزشی می‌شویم و یکسری از ارزش‌های اجتماعی اجتماعی پدیدار می‌شوند. در این مرحله (منظورم وضعیت کشور است) جامعه پذیرایی ضورت دارد. افراد باید در نهادهای آموزشی یاد بگیرند، چگونه با چالش‌ها مواجه شوند و چگونه سبک زندگی خود را مدیریت کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا در همه جای دنیا این وضعیت را نشان می دهد یا خیر؟ می‌گوید: «درباره اینکه آیا این سبک زندگی خاص ما ایرانی‌ها و جهان سومی‌هاست، باید بگویم که چند ماه پیش در تاریخ امسال نیز یک تاریخ رند بودیم (۲۰۲۲/۰۲/۲۲) اما نه در این تاریخ زایمان زودرس رخ داد و نه اتفاق. دیگری و زندگی خیلی عادی جریان داشت. واق ی ای اس که ا ام ج ام ، ای ر ازش ا ای ه ایج یج یج یج یج ز ز ز ز ا »» »» »» »ات» واطاه ناه ناه ناه ناه

او همچنین اضافه می‌کند: «جوامع توسعه یافته این تغییرات را در جهت مدیریت تغییرات اجتماعی و فرهنگی مناسب می‌کند و به همین دلیل برای رفتارهای روزمره افراد بر اساس عقلانیت است. اما در ما به خاطر این که تغییرات ارزشی را به رسمیت ناشناخته‌ایم، رفتارهای معمول، معمول و جامعه‌های آگاهانه از روی تأمل و دلیل بر محاسبات عقلانی نیست، می‌تواند ناشی از عادت‌واره‌ها و «ته نشست‌ها» باشد.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا