عمومی

لیلاز: رشد اقتصادی ایران دو رقمی خواهد شد

سعید لیلاز، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی حذد ود بز ۴۲۰ را مور را.

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: «سعید لیلاز درباره طرح حذف ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد: من در بهار سال تو۱۳۹۷ ه ن ال ه م ان ال ئی ، ، آق آق اگی ، ی اپیش اد ر یه ح خی آن خی اخی آ آ ا اجایی اس. در آن طرح پیشنهاد دادم میزان مصرف ارز کشور را کاهش داد.

لیلاز در ادامه تاکید کرد: به نظر من این نبرد بین ایران و آمریکا، نبرد مرگ و زندگی ملت ایران است و از این چالش سربلند بیرون بیایم، آخرین چالش تاریخ ایران خواهد بود.

او در ادامه بیان کرد: در بهار سال ۱۳۹۷ به دولت روحانی، پنج بار دپیشنهاد مکم. طرحی که دولت سیزدهم در حال اجرای آن است، موبه‌مو مطابق طرحی است که آن را به ادولت مد می‌رساند.

این تحلیلگر اقتصادی درباره طرحی که به دولت دوازدهم داده بود، گفت دشن شرصادی درباره طرحی که به دولت دوازدهم داده بود، گرد پیشنهاد من ڌو بود. در این طرح، آخرین فرضیات خود را در نبرد ایران و آمریکا بر اساس جنگ در این طرح، فرضیات خود را در نظر می گیرند. این چهار فرض بر اساس این است که روزی دو هزار تومان را باید تضمین کرد، حمل‌ونقل عمومی را و ارزان کرد، طب و خدمات بهداشتی و پزشکی را ملی کرد و چهارم این که تحصیل تا سطح دبیرستان را بر اساس قوانین اساسی رایگان کرد و کرد. سایر امور را باید رها کنیم. در این طرح تمام منابع را نیز پیش‌بینی کرده بود و هم‌اکنون دولت سیزدهی من این طرکده بود.

لیلاز در ادامه با اشاره به انتقاداتی که به این طرح وارد می شود، گفت: مخالفان این طرون این طرون ادای است که به این می شود. یکی از اینها چرا ما هر زمان که قصد اجرا دارد این طرح را داشتیم، مخالفت روبه. دوم اینکه این طرح باید کامل باشد و اصلاحات بنیادی دیگر روی آن انجام شود. اصلاحات ناقص بهتر از بی‌اصلاحی است. این پیشنهادی است که باید به دولت رئیسی داده شود.

او ادا داد: «« لای خ ز از ز ان ت ک اک د د س ا ا ا اینر و ج ج ا ا ا ه ه ه ات بای فای های. این اصلاحات چیست؟ ما باید جلوی این تورم را بگیریم. چراکه تورم علت‌العلل این ناترازی‌هاست. ز س ال پیش که ص اصاح و ه جه جه ای ا ا ام ا ش ه ه د د د ئد ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. آقای رئیسی با کمترین تلاطم اجتماعی به‌خوبی طرح را اجرا کرده است. پیشنهاد ما به دولت این است که از عامل اصلی تورم جلوگیری کند، زیرا عامل اصلی تورم و ناترازی اقتصادی و فساد در این کشور، رشد نقدینگی است که در فساد بانکی لانها دارد.

زای که ض ض ی س ا از ایان ف، ک ت ت اآ ساد ی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ی ای ای ی ای ی ی ای. تا پایان دولت خاتمی این میزان نقدینگی به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسید و در هر ۱۵ روز یکبار این میزان نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود و این منشا تمام مشکلات اقتصادی ایران است. تورم همیشگی به‌ دلیل افزایش نقدینگی در کشور است. دولتها سعی می کنند با استفاده از ابزارهایی که دارند، تورم را سرکوب کند و این یکی را کند دولت باید اصلاحات خود را به شکل بنیادی پیش برد و جلوی فسادهای بزرگ را بگیرد. در صنعت پتروشیمی فسادهایی روی می‌دهد و در صنعت فولاد و تولید ایران شاهد ناترازی هس. منشا آنها رشد چهار هزار میلیارد تومانی نقدینگی در روز است.»

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که واکنش مردم را در برابر این طرح ارزیابی می‌کنید، عنوان کرد: در آخرین جلسه‌ای که با آقای رئیسی داشته‌ایم، عنوان شد که از واکنش مردم نترسید. زمانی که فرد نزد پزشک می‌رود و تشخیص پزشک سرطان است، وظیفرد وقاشک آن است که. من معتقدم روشنفکر واقعی کسی است که حقیقت را بیان کند، نه مصلحت خود را. بنابراین چاره‌ای جز اجرای این طرح نداریم. اصلاحاتی که پیش از این باید انجام شود که در اثر فشارها عقب افتاد که اینک به اصلاحاتی که انجام می‌گرفت که در فشارها بود. اگر هم‌اکنون جراحی نکنیم به قطع عضو رسید.

یاز د پ اخ ی ی ق ق ق اقاد را تا تاد ا پیش پیش،،: باب م هاو عان. ه ذه م ی ا ا ا ا که ب اَن آقان آقای راپ ر اَم ز (آذ ۱۳۹۶) از ای ار اَار هاهی. در آن زمان این موضوع را رئیس بانک مرکزی (آقای همتی) جمع کرد، وگرنه کدس ت.

او در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان نسبت به این طرح یک دید درست پیدا کرد؟ چراکه دست‌اندرکاران با تمام امکاناتی که در اختیار دارند، باید این پیش‌بینی‌ها را داشته باشند. اما مسئله این است که هماکنون بر سر یک دوراهی قرار داریم که یا بارود وسقوط کنییم یا ریم ایا بنابراین چاره‌ای جز انجام این اصلاحات نیست، مردم می‌توانند درک کنند. موضوع آن است که در طی بیش از یک دهه گذشته ما اقتصاد را داده‌ایم تو امقابل امن‌گریت موضوع آن است که بیش از یک دهه گذشته است. داشتن امنیت در ایران موضوع مهم به‌ شماره می‌رود. حس ایران‌دوستی در ایران رشد کرده است اما همیشه باید متوجه باشیم که مردم را تحمل کنند. اگر ملت ایران اعتراضی نیز داشته باشد، می‌شود، بیان می‌کند که ملت ایران اگر اعتراضی داشته باشد، بیان می‌کند که می‌خواهد بداند که ملت ایران اگر اعتراضی داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: کوه آتشفشان انقلاب اسلامی که حادثه‌ای عظیم‌تر از آن را در ایران نمی‌توان گرفت، روی آن گذاشت و ما بر سر میراث آن نشسته‌ایم و مانند یک تریلیاردر ذره‌ذره از این منابع استفاده می‌کنیم. اما این منابع در یک مکان تمام می‌شود و جمهوری اسلامی باید فکری برای آن بکند. اگر دولت این اصلاحات را انجام دهد باید زیر نرخ تورم را به ۲۰ درصد برساند که هدیه‌های بزرگ به مردم فقیر ایران است و همچنین سالی یک میلیون شغل کند، منتهی مخالفان این طرح، باید مشخص کند که چه مسیری را می‌توان پیشنهاد کرد. .

لیلاز عنوان کرد: من به آینده ایران بسیار خوشبین هستم. ما این تلاطم‌ها را از سر می‌گذرانیم. روند توسعه و توسعه در تمام دنیا مشابه است و این جمع جبری است که باید در مشوره های دنیا باشد. ما خودمان را جزو بدترین ها میدانیم؛ در حالی‌که ما دوران‌گذاری را می‌کنیم که سایر کشورها انجام دهند. به غیر از ترکیه هیچ کشوری در ظاهر و شمال آفریقا به پیشرفت وایران نرسید ورس کشوری در نمای و

وی گفت: در سال ۱۳۹۶ نظریه‌های نام بناپارتیسم را مطرح کردند که گمان می‌کنم دولت آقای رئیسی مقدمه آن است و مأموریت این بناپارت است که ما را از این بن‌بست برهاند و رهانید خواهد کرد.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بهترین عبور از این دوران چیست، گفت: در صد سال گذشته تحولات ایران به دلیل چهار عامل اصلی مهاجرت داخلی، جمعیت، درآمد نفت و عوامل بین‌المللی روی داده است. سه عامل اول، اما اولين بين‌المللي باقی مانده است. من در پیش‌بینی علمی خود عنوان کردم که آخرین چالش ایران به شمار می‌رود. نفت دیگر نمی‌تواند در ایران تلاطم ایجاد کند.

وی در پایان عنوان کرد: برای یک دهه تا ۱۴۱۰ بسیار خوش‌بین هستم و اقتصاد آن در پایان ویرا رشد می‌کند. از سال 1399 شاهد رشد اقتصادی در کشور بوده ایم. هر چند این رشد جوابگوی ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش قدرت خرید مردم بین سال‌های ۱یی۹۹۷ تا هر چند این رشد جوابگوی ۱۰ تا ۱۲ درصد کاهش می‌یابد. اما تمام این بحران‌ها را پشت سر گذاشته‌ام.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا