حوادث و رویداد

ماجرای پدری در برازجان که قصد کشتن نوزاد خود را داشت

گزارشگر یک/بوشهر واط ع ع ش ه شاش دان ش ا ا فی م فض فض فض فض فض فض فض ز ز اباع ج جاز خان ران زاد راد راد راش راش.

دیروز فردی از اتباع غیرمجاز خارجی که فرزندش در بیمارستان گنجی برازجان متولد شده بود، در همان روزی که مادر زایمان کرده اسرار بر ترخیص مادر و نوزاد خود داشته است و حال آن که با توجه به شرایط پزشکی نوزاد از جمله وزن پایین وهیپوگلیسمی ترخیص وی باشد. به صلاح نبوده است.

بر همین اساس سوپروایزر شب بیمارستان گنجی، ضمن راهنمایی این تبعه افغان به یاد می‌آورد که طبق قوانین وزارت بهداشت مادر و نوزاد باید ۲۴ ساعت از وضعیت نگهداری تحت مراقبت بوده و در صورت عدم مشکل از حیث سلامت، ترخیص شوند و این مادر وکودک باشند. همچنین صبح روز بعد (پنجشنبه) پس از انجام واکسیناسیون نوزاد و بررسی شد ال مادر ترخیص خو.

سوپروایزفت شب همچنین به این فرد یادآوری کرد که با توجه به عدم وجود هر گونه هویتی، مددکار اجتماعی مراجعه کند تا روال اداری ترخیص همسر و کودک وی انجام شود و همچنین هزینه زایمان با دستور رئیس بیمارستان با تخفیف یا رایگان محاسبه شود.

با وجود توضیحات فوق، این تبعه افغان به مددکار اجتماعی مراجعه نکرده و توضیحات سوپروایزر مبنی بر لزوم حضور نوزاد در بیمارستان با توجه به وضعیت نامساعد جسمی نوزاد را ناپذیرفته و اقدام به تهدید، هیاهو و جنجال کرده است.

با وصف فوق لازم به تاکید است که هزینه مالی ناشی از عدم وجود سوپروایزر با ترخیص نوزاد نبوده ومجموعه بیمارستانهای استان بوشهر و ویژه بیمارستان شهید گنجی در این موارد همیشه با بیماران همراهی بیگانه همراهی ومساعدت لازم رادارد.

گف ات رای کاک یان ی ا آن ه ز ز ز ز ح اثه ا اح و گزی اگزی ب ا ا ز ز ز افغ زای دای دای دای دای دای دای دای زای زای

در عین فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، تلاش‌ها و حمایت‌های نیروهای درمان برای آرام کردن تبعه‌های حال افغان به معنای واقعی از وقوع خطر و رویداد را به تصویر نکشیده است.
به لطف خدا این مادر و کودک پس از دریافت خدمات لازم بهداشتی و درسمانی به سلامت از بی.

به گزارش گزارشگر یک و به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان دشتستان، مطابق تصمیم دولت، حتی اگر مادر بارداری بیمه نباشد، همه هزینه‌های خدمات دوران بارداری و زایمان و همچنین ترخیص او وکودکش از بیمارستان رایگان و مادر شیرده تا دو سال و کودک تا است. ۵ ماه بیمه رایگان خواهد بود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا