عمومی

محبت ما به امام حسین(ع) اصالت دارد یا عمل ما؟

ر ض ص ص اح و و خ خ خ ادان س اسام فام افاط و ف ص ر و و هاه ه یگ ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق گاه انحراف در حدی است که فکر می کنم در طول سال هر کاری می شود کرود حدی است که فکر می کنم در طول کرود د شن ایم ام این امید که گاه انحراف در آن باشد. و بدتر از آن سخن سخیف آمرزش گناهان حال و آینده است! (که ما تقدم و تاخر را به اشتباه چنین ترجمه کرده اند، در حالی که هر دو فعل ماضی است به معنای گناهان دور وقدیم و گناهان نزدیک و تازه) و گاه از این بام می افتند و چنان از اصالت عمل سخن می گویند که می گویند. گویی انسان می تواند در مقابل خداوند به عمل خود ببالد و ادعایی داشته باشد وزود را بی المداوند به عمل خود گویی انسان می تواند در ی ا…

خلاصه پرسش این است که محبت اصالت دارد یا عمل؟ و پاسخ این که عمل محبانه! عمل صالحی که از سر محبت باشد و به عنایت الهی پذیرفته شود و محبتی شودو تث عمل صالح ت.

از امام رضا علیه السلام نقل شده که:
“لاَ تَدَعُوا اَلْعَمَلَ اَلصَّالِحَ وَ اَلاِجْتِهَادَ فِی اَلْعِبَادَةِ اِتِّکَالاً عَلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ لاَ تَدَعُوا حُبَّ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ وَ اَلتَّسْلِیمَ لِأَمْرِهِمْ اِتِّکَالاً عَلَی اَلْعِبَادَةِ فَإِنَّهُ لاَ یُقْبَلُ أَحَدُهُمَا دُونَ اَلْآخَرِ؛
عمل صالح و تلاش برای عبادت را به دلخوشی محبت خاندان پیامبر ترک و محبت اهل بیت و تسلیم بودن در مقابل امر ایشان را هم با تکیه بر عبادت رها نکن که هیچ یک از این دو نفر دیگر پذیرفته نشوند! “

گاه یک قطره اشک خالصانه و از سوز دل بر مصیب و مظلومیت سیدالشهدا کاری می کند که دهها سال عبادت نمی تواند بکند و از سوی دیگر هم هر چه اشک بریزیم و محبت داشته باشد تا در عملی دینمدارانه باشد که به هیچ وجه نمی رسیم. آنها گفته اند پیروی از ما باید به راستی انتخاب شود، امانتدار باشید، حق مردم را رعایت کنید، واجبات را انجام دهید، خوش اخلاقی پیشه کنید و از ظلم و ستم به دیگران بپرهیزید!

غره مشو که مرکب مردان مرد را
در سنگلاخ بادیه پی ها بریده اند!
نومید هم مباش که رندان جرعه نوش
گاهی به یک اشاره به مقصد اند

* منتشر شده در صفحه اینستاگرام نویسنده

دکمه بازگشت به بالا