بین الملل

محبوبیت بایدن به پایین‌ترین سطح ممکن رسید

تارنمای «هیل» گزارش داد که بر اساس نتایج نظرسنجی نهایی گالوپ در حال حاضر ۳۸ درصد رای دهنده از عملکرد جو باید رضایت داشته باشد که این میزان رضایتمندی در ماه گذشته میلادی ۴۱ درصد بود. گفتنی است که در آغاز ریاست جمهوری باید ۵۷ درصد شرکت‌کنندگان و در نظرسنجی گالوپپارسنجی گالوپ.

ر یان جاح های یای ، ۷۵ ات ها، ۳۱ ص ه ه ه ۵ هاس یاس ی ی ی ی ی ا ا ام ر اساس یجایج ظ گ ال، یک ه اه ایزن ضای مای مات و ه ه ها از ع ب ی ت و و و ک ک اهش.

خش ز ز از ظ گ ال، یز یز یز یز ب ی ی ی ی اآن ران یکاه شاه طی از زات ی یای ااش اش اس.

ر گزاش گال آ که س ا ا ز ز ز ز ز ز ز ک ک ​​ک ک ک ب ی ا ا ا ی ی ی ی ی ی ی ق ر ر ی ی یک ار. پس از وی رئیس جمهور و جیمی کارتر مشترکاً ۴۲ درصد محبوبیت را به خود اختصاص داده و جورج بوش پسر با ۷۵ درصد، محبوب ترین رئیس جمهوری آمریکا در هجدهمین ماه ریاست جمهوری از زمان آغاز پژوهش گالوپ در دوره دوایت آیزنهاور می شود.

نظرسنجی گالوپ از ۵ تا ۲۶ ژوئیه (۱۴ تیر تا ۴ مرداد) و از مید یک هزار ام زار و ۱یر شد.

311311

دکمه بازگشت به بالا