اقتصادی

مدلسازی ارتعاشات گیربکس تجهیزات جانبی در دانشگاه تهران

پژوهشگران دانشکده مکانیک دانشگاه تهران در همکاری با تحقیق و توسعه یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه مپنا، آماده اند ارتعاشات گیربکس(جعبه می دهد) تجهیزات جانبی را مدل سازی می کنند تا بر روی کار دینامیکی کل گیربکس تحلیل کنند.

دکتر فرزاد آیت الله‌زاده شیرازی در گفت‌وگو با گزارشگر یکبا این توضیح که بخشی از فرآیند طراحی دینامیکی آن‌هاست، به این معناست که چگونه گیربکس می‌تواند رفتار دینامیکی مناسبی داشته باشد که به رزوانس (تشدید فرکانس) و انحراف جدی از عملکرد انجام شود، بیان کرد: در فاز بعدی از مدلسازی. گیربکس پا فراتر گذاشته می‌شود و با استفاده از این مدل نحوه اثر مشکلاتی چون خطای انتقال، نامیزانی، ناهمراستایی با تجهیزات مرتبط‌شده و رزوانس روی رفتار سیستم تحلیل می‌شوند.

وی با بیان این‌که خطای انتقال، نامیزانی، ناهمراستایی با تجهیزات مرتبط‌شده و رزوانس از عوامل ارتعاشات گیربکس لوازم جانبی است، گفت: برای طراحی گیربکس، رزونانس‌ها (تشدید فرکانس) باید بررسی شوند تا تحلیل درستی برای طراحی به دست آید.

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران حاضر شد: ما انتخاب کنیم با مدل‌سازی ابزاری را در اختیار شرکت مپنا به‌منظور تحلیل رفتار گیربکس‌های موجود و طراحی گیربکس‌های آتی قرار می‌دهیم.

دکتر شیرازی بیان کرد: برای تحلیل روتوردینامیکی مجموعه گیربکس باید ضرایب سفتی یاتاقان‌ها (تکیه‌گاه‌ها)ی سیستمی بر حسب سرعت کاری تعیین می‌شود، چون رفتار سیستم تابعی از سرعت چرخشی است و با چرخش سریع‌تر دینامیکی ناشی از اینرسی و جرم هم افزایش می‌یابد. برای این منظور کد متلبی (نرم‌افزار شبیه‌سازی) بر اساس مطالعات پیشین نوشته شده است.

مدلسازی ارتعاشات گیربکس تجهیزات جانبی در دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با بیان این مطلب که در انجام این پژوهش یک کد اجزاء محدود ارائه شده است، ادامه داد: داده های هندسی و دینامیکی شفت ها (محورها)، یاتاقان ها و دیسک ها و توان و سرعت هرکدام از این کدها می تواند باشد. ارتعاشات مجموعه گیربکس را شبیه سازی کند. این کد برای تحلیل دینامیکی مجموعه گیربکس تهیه و تنظیم می شود و با توجه به سبک بودن کد محاسباتی به طراح این امکان را می دهد که در کمترین زمان نتایج با دقت مناسب از عملکرد دینامیکی سیستم به دست آورد.

دکتر شیرازی با بیان این‌که شبیه‌سازی و صحه‌گذاری نتایج در دو نرم‌افزار معتبر انجام شده است، گفت: همچنین برای صحه‌گذاری نتایج، آنالیز مودال توسط تست چکش جهت تعیین فرکانس‌های طبیعی روی شفت شماره یک به‌همراه دیسک یکپارچه آن هم انجام می‌شود که نتایج خوبی را با نتایج کد انجام می‌دهد. متلب و شبیه سازی انسیس است.

وی مدل‌های شبیه‌سازی شده اجزاء مجموعه‌ای از سیستم‌های مختلف و مجموعه‌های گیربکس را یکی از مجموعه‌های این پژوهش برشمرد و مجموعه‌های گیربکس را می‌افزاید: مدل‌های شبیه‌سازی اجزاء مجموعه‌ای از روهای گیربکس به‌همراه پوسته‌ها بررسی آلودگی عدم هم‌محوری و نامیزانی روی ارتعاشات گیربکس از دیگر آثار این پروژه پژوهشی است.

مدلسازی ارتعاشات گیربکس تجهیزات جانبی در دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران معرفی شد: در این پروژه انتخابیم به ابزارهای تحلیلی متفاوت از طراحی چرخ‌دنده‌ها بر رفتار ارتعاشاتی گیربکس دست یابیم.

مدلسازی ارتعاشات گیربکس تجهیزات جانبی در دانشگاه تهران

به گزارش گزارشگر یک، گیربکس لوازم جانبی تجهیزی است که برای انتقال قدرت به زیرسیستم مجموعه استفاده می‌شود. این تجهیز دارای یک چرخ‌دنده‌های زنجیره‌ای است که از ترکیب شفت‌های چرخ‌دنده‌دار درون گیربکس تشکیل می‌شود و سرعت‌های دورانی را افزایش می‌دهد یا می‌دهد تا به سرعت مورد نیاز هر تجهیز دست باشد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا