سلامت و دانش

مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بالاتر از ایدز و مالاریا

گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به ۷ میلیون مرگ زودرس سالانه به دلیل هوا در دنیا، گفت: تعداد مردمی که در جهان سالانه از هوا می‌میرند بیش از ۶ برابر تعداد مردمی است که از مالاریا و بیش از ۴. برابر مردمی است که از ایدز می‌میرند.

دکتر عباس شاهسونی در گفت‌وگو با گزارشگر یکبا بیان اینکه هوا یکی از بزرگ‌ترین شهرهای بزرگ جهان است، گفت: گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت، رشد بخش‌های صنعتی، حمل و نقل و الگوهای مصرف نامناسب، نگرانی‌ها را نسبت به تشدید مصرف هوای افزایش داده است. که این تاثیرات نامطلوبی بر سلامتی، لذت و بهره‌وری جامعه دارد. هوا یکی از عوامل خطر زیست محیطی مهم است و جوامع از طریق کاهش میزان آلاینده‌های هوا می‌توانند بارهای بیماری‌های مربوط به سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی حد و مزمن را کاهش دهند. ه سازان ه جهاش جهای س ال ش عکس

۷ میلیون مرگ زودرس سالانه به دلیل گزارش هوا

ی افز: سازان جهاش ه ا ال س خ خ که ه ی ی سود و داخ و خ آز آز یی یی یی س ا ی ز ز ز ز ز ز ز ز. همچنین بر اساس گزارشی در سال ۲۰۱۹ مشخص شد که در جهان به طور متوسط ​​حدود ۵۴ درصد از مرگ‌های زودرس مربوط به هوا در فضای آزاد به دلیل بیماری ایسکمیک قلبی و مغزی است. ه ز ز ز از و و ی ن اشی زان ط و و و و و ن ا ای ز ا اس ا اد ه ای فض ای

نظر هوا؛ چهارمین عامل خطر مرگ در جهان

رئیس و هوای تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به اینکه چه هوا بر اساس آخرین گزارش بار بیماری‌ها چهارمین عامل خطر مرگ در جهان است، اظهار کرد: با توجه به هوا در تحقیقات توسعه چهارمین عامل مرگ در جهان پس از خطرات متابولیک. رژیم غذایی و دود سیگار است. این در حالی است که در حال توسعه، هوا سومین خطر فاکتور مرگ است.

ی ض ن که آ آا را یک ه هاش پیش جهان دان یان ی: ر سال ز از ۹ م، یک یک آه اه اه.

مرگ و میر ناشی از هوا بالاتر از ایدز و مالاریا

وی افزود: در حال حاضر ۹۹ درصد از جمعیت جهان در مناطق زندگی می‌شوند که در آن سطح هوا بالا است (غلظت سالیانه ذرات معلق PM۲.۵ بالاتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت یعنی بیش از ۵ میکروگرم در متر مکعب است). نکته شایان توجه به این است که این خطر در درآمد متوسط ​​و پایین بیتر است. ات ا ا د چه های باس ک ز از پ ا ال ه ه ه ه ه و و جهه ا ز ز از ز از ز ا ای ا ای. ه د ا ا ا که د جهان سال از ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا اکه ز ز ال ز از ز ای ای ای ای ای ای

تعداد بالای مردان از مرگ زودرس ناشی از هوا

او با تاکید بر این که کودکان و سالمندان از گروه‌های اصلی آسیب پذیر در برابر هوا هستند، تصریح کرد: در سال ۲۰۱۳ حدود پنج درصد از مرگ بچه‌های زیر پنج سال و ۱۰ درصد از مرگ بزرگسالان بالاتر از ۵۰ سال، منتسب به هوا بوده است. . این الگوی سنی مرگ و میر از سال ۱۹۹۰ بدون تغییر مانده است. از سوی دیگر در بین همه سنین و طی همه بازه‌های زمانی، تعداد مردان در مرگ زودرس ناشی از هوای بیش از زنان تگزارش ش.ده از

افزایش ۳۰درصدی مرگ زودرس ناشی از هوا در ۲۳ سال

وی افزود: از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ میلادی، مرگ زودرس منتسب به ذرات معلق PM2.5 به میزان 30 درصد افزایش یافته است و از 2.2 میلیون مرگ به 2.9 میلیون مرگ در سال در دنیا رسیده است و در همین بازه زمانی هزینه‌های دریافت شده است. از دست رفتن آسایش به علت وقوع با ذرات معلق PM2.5 هوای آزاد 63 درصد افزایش داشته و این هزینه‌ها به 3.55 تریلیون دلار رسیده است که انعکاس دهنده بدتر شدن مردم با هوای هوا است. ه ه ه ای از د ح ح اص از کار ه ع ه ی ای آزات ع pm2 ز ات ز از ز زار ۱۴۴ ساد سال سال.

او با اشاره به اینکه هوا یکی از مهمترین نیازهای فیزیولوژیک انسان است، اظهار کرد: ادامه حیات بدون هوا حتی برای یک دقیقه هم غیرممکن است و این است که بر اساس آخرین بار بیماری ها، چهارمین گزارش عامل خطر مرگ در جهان و مهم ترین تهدید است. محیط زیست برای سلامت انسان، هوا است. بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت هوای آزاد و هوای داخل سالیانه به بیش از ۷ میلیون مرگ زودرس در جهان می‌شود که این یعنی هر ۹ مرگ یک منتسب به هوا است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا