اقتصادیعمومیگزارشگر کسب و کار

مزایای بیمه شخص ثالث در برابر خسارات پوشش داده نشده

پوششهای جانی بیمه شخص ثالث چیست؟

تعهدات جانی بیمه شخص ثالث، خسارات جانی فرد زیان‌دیده در جریان تصادف را پوشش می‌دهد. این خسارات جانی شامل موارد زیر هستند:

  • نقص عضو
  • بستری شدن در بیمارستان
  • غرامت فوت

طبق قوانین بیمه مرکزی، سقف خسارات جانی بیمه شخص ثالث براساس نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام مشخص می‌گردد. قوه قضاییه، هر سال کامل را اعلام می‌کند. نرخ  حداقل و حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ به ترتیب با 20 و 400 میلیون تومان است.

سقف خسارت بیمه شخص ثالث ۴۰۰ میلیون تومان است

 

بیمه شخص ثالث چند نفر را پوشش میدهد؟

در تصادفات رانندگی تعداد نفرات تحت پوشش بیمه شخص ثالث، با توجه به اطلاعات درج شده روی کارت ماشین تعیین می‌شود. هنگام خرید بیمه اتومبیل باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد. در صورتی که خسارت جانی حادثه بیشتر از تعداد افراد معین شده باشد، شرکت بیمه تعهدی در قبال پرداخت غرامت فوت، نقص عضو و بستری شدن در بیمارستان نمی‌پذیرد.شرکت بیمه میزان خسارت جانی را به تعداد سرنشینان خودروی زیان‌دیده پرداخت خواهد کرد. اگر تعداد تلفات و زیاندیدگان جریان تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو بود، صندوق تامنی خسارات جانی بیمه مرکزی متعهد به پرداخت این خسارت جانی است. البته راننده هم تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد که به آن می‌گویند.

پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث چیست؟

خسارت‌هایی که به اموال اشخاص ثالث وارد می‌شود مانند: تصادف و خسارت به خودروی ثالث، در پوشش خسارات مالی بیمه شخص ثالث چبران می‌شوند. چنین خسارت هایی، زیان مادی شخص ثالث دارنده وسیله نقلیه موضوع بیمه را شامل می‌گردد.

محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث چگونه است؟

یکی از موارد موثر بر نیز تعهد مالی است. کمترین میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث معادل ۲٫۵درصددیهدرماه‌های حرام هر سال محاسبه می‌شود.( ماه‌های حرام شامل محرم، رجب، ذی العقده و ذی الحجه هستند.) این مبلغ، حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث تلقی می‌شود. از آنجا که نرخ دیه در ماه‌های حرام 800 میلیون تومان است، بنابراین برای محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث باید به شرح زیر عمل کنیم:

                                          ۲۰۰۰۰۰۰۰تومانتومان ۸۰۰۰۰۰۰۰۰(نرخ دیه در ماه حرام سال ۱۴۰۱) * ۲٫۵%

با توجه به فرمول محاسبه حداقل پوشش مالی بیمه ثالث در بالا متوجه می‌شویم: حداقل پوشش مالی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

همه شرکت‌های بیمه، موظف به ارائه حداقل پوشش مالی برای بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه هستند؛ هر بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش مالی خسارت بیمه ثالث را انتخاب نماید. اگر بخواهید بدانید که حداقل تعهدات مالی این بیمه در کجای بیمه‌نامه قابل مشاهده است، باید بگوییم که می‌توانید نگاهی به پوشش های بیمه شخص ثالث وسیله نقلیه خود بیاندازید.

شرکت بیمه با این انتخاب بیمه‌گزار، خدای نکرده در زمان بروز تصادف، فقط این حداقل تعهدات مالی را خواهد داشت. شرکت‌های بیمه مبلغی بیش از این را به فرد زیاندیده از بیمه شخص ثالث پرداخت نخواهند کرد.

اگر خسارت فرد زیاندیده بیش از حداقل تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه ثالث باشد، بقیه خسارت از جیب راننده مقصر پرداخت خواهد شد.

ممکن است که خودروی شما با یک خودروی لوکس و گرانقیمت تصادف کرده باشد. با توجه به ارزش میلیاردی برخی از خودروهای لوکس، اگر بیمه‌‌ شخص ثالث مقصر حداقل پوشش بیمه را داشته باشد، چه باید کرد؟

مطلب پیشنهادی:

 

قاعده نسبی در تصادف با خودروی لوکس

با توجه به قوانین جدید بیمه شخص ثالث، قاعده نسبی و فرمول خسارت تصادف با خودروهای نامتعارف به شکل زیر خواهد بود:

میزان خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث مقصر حادثه تصادف با خودروی متعارف: خسارت مالی وارده * قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف ( ۴۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱) / قیمت خودروی نامتعارف زیاندیده

بقیه خسارت نیز با بیمه بدنه خودروی متعارف جبران خواهد شد.

حتما بخوانید :

سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث چیست و چه اهمیتی دارد؟

تعهد مالی بیمه شخص ثالث چیست و چگونه مشخص می‌شود؟ خسارت مالی بیمه شخص ثالث از موضوعاتی است که بیمه‌گزاران در مورد آن بسیار می‌پرسند. تعهدات بیمه شخص ثالث را به طور کلی بیمه مرکزی مشخص می‌کند. یکی از موارد ثالث این است که افراد گمان می‌کنند سقف تعهدات مالی و جانی بیمه شخص ثالث یکسان است؛ تعهدات مالی بیمه شخص ثالث با توجه به دیه مصوب در هر سال تعیین می‌شود. حداقل میزان پوشش مالی بیمه شخص ثالث ۲.۵ درصد از دیه اعلام شده در ماه‌های حرام است.

در مورد سقف بیمه شخص ثالث هم باید بدانید که بیمه مرکزی حداکثر پوشش خسارت بیمه شخص ثالث را از بعد مالی در سال ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده است. حداکثر تعهد مالی برای جبران خسارت به معنای حداکثر پوشش بیمه است. برخی شرکت‌های بیمه‌گر هم مانند بیمه ایران حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. سقف بیمه شخص ثالث در سال‌های مختلف یکسان نیست و توسط بیمه مرکزی اعلام می‌شود.

همان طور که گفتیم بیمه‌گزار می‌تواند حداقل پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث را انتخاب نماید؛ ولی با توجه به تعدد خودروها و تصادفات و این نکته که پرداخت مابقی خسارت بیش از حداقل پوشش مالی به عهده بیمه‌‌گزار مقصر است، منطقی به نظر می‌رسد که پوشش‌های مالی هرچه بیشتر را برای بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو یا موتور خود انتخاب نماییم.

مقاله پیشنهادی: آیا هم تعلق می‌گیرد؟

سقف تعهدات مالی هم بهترین گزینه است که خیال بیمه‌گزار را بابت تعهدات مالی شرکت بیمه راحت می‌کند. البته فراموش نکنید که پرداخت پوشش مالی بیشتر با افزایش حق بیمه همراه است ولی با توجه به دلایلی که گفتیم، هزینه کرد بیشتر برای بیمه در راستای آسایش در هنگام رخداد حوادث پرهزینه تصادفات رانندگی، نوعی تفکر اقتصادی خواهد بود.

البته یک راه دیگر نیز، استفاده از بیمه بدنه شخص زیاندیده برای جبران خسارات مالی بیش از پوشش مالی بیمه شخص ثالث راننده مقصر است. در این شرایط، تخفیفات بیمه بدنه خودروی زیاندیده نیز حفظ خواهد شد.

تعهدات مالی بیمه شخص ثالث به صورت واضح از طرف دفاتر بیمه توضیح داده می‌شوند. به این ترتیب لازم است بدانید که سقف تعهد مالی بیمه شخص ثالث و سقف خسارت مالی در تصادفات از طرف بیمه مرکزی مشخص می‌گردد. از طرفی تعهد مالی بیمه شخص ثالث هم به این موضوع بستگی دارد.

در بسیاری از موارد خسارت بیشتر از سقف بیمه باید توسط شخص پرداخت شود. سقف پرداخت خسارت در تصادف هم مانند همین موضوع از طرف دفتر بیمه مرکزی و مراکز بیمه تعیین می‌گردد. همچنین اگر افراد پوشش‌های اضافی‌ایی هم دریافت کنند در زمان بروز خسارت هنگام پرداخت خسارت تمام این موارد در نظر گرفتـه می‌شود.

سقف خسارت بیمه ثالث شرکتهای بیمه مختلف

به بیمه با پوشش مالی بیش از حالت پایه، اصطلاحاً  گفته می‌شود. بیمه مرکزی حداکثر پوشش خسارت بیمه شخص ثالث را از بعد مالی در سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌است. برخی شرکت‌های بیمه‌گر نظیر حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث را ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. به این ترتیب سقف خسارت بیمه شخص ثالث ایران 400 میلیون تومان است.

شرکت‌های بیمه می‌توانند برحسب توانگری مالی خود، بین حداقل و حداکثر تعهدات مالی اعلامی بیمه مرکزی، سقف پوشش‌های مالی بیمه شخص ثالث خود را تعیین کنند. بنابراین نباید انتظار داشت که همه شرکت‌های  سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اعلامی از سوی بیمه مرکزی را ارائه کرده باشند.

چه شرکتهایی سقف خسارت بیمه شخص ثالث را ارائه میدهند؟

با ورود به سایت بیمه دات کام به راحتی می‌توانید شرکت‌هایی که سقف پوشش‌های مالی بیمه ثالث را ارائه می‌دهند، بیابید. فقط کافی است پس از ورود اطلاعات خودروی خود، هنگام انتخاب پوشش‌های مالی مبلغ ۴۰۰ میلیون را در سال ۱۴۰۱ انتخاب نمایید. به این ترتیب، در عرض چند ثانیه، شرکت‌های بیمه ای معتبری ارائه خواهد شد که این سقف تعهدات مالی بیمه ثالث را ارائه کرده‌اند. اگر شرکت مورد نظر شما سقف خسارت نداشت، می‌توانید اقدام به کنید.

سقف پرداخت خسارت برای ماشینهای نامتعارف

براساس قانون همه خودروهایی که ارزش و قیمت آن‌ها بیشتر از 50 درصد مبلغ دیه است ماشین لوکس یا نامتعارف هستند. یعنی در سال 1401 همه ماشین‌های بالای 400 میلیون تومان ماشین نامتعارف هستند. نحوه محاسبه میزان خسارت پرداختی به ماشین‌های لوکس به شکل زیر است:

مبلغ خسارت وارد شده * قیمت روز گران‌ترین خودروی متعارف / ارزش خودروی نامتعارف آسیب‌دیده

اگر میزان این خسارت بیشتر از میزان تعهدات مالی بیمه ثالث باشد، می‌توان بقیه خسارت را با بیمه بدنه خودروی متعارف جبران کرد.

سقف خسارت جانی بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

لازم به ذکر است که سقف پرداخت خسارت جانی به میزان مبلغ دیه بستگی دارد. این مبلغ هر سال به وسیله رئیس قوه قضاییه با توجه به نرخ تورم و شاخص اعلام شده توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. سقف پرداختی در خسارت جانی بیمه شخص ثالث هم برابر با دیه کامل یک انسان در ماه‌های حرام است.

بر همین اساس نرخ دیه کامل انسان در سال  با حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۱، در ماه‌های غیر حرام یا عادی، ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام، معادل ۸۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. نکته مهم دیگر این است که اگر تعداد آسیب‌دیدگان در یک تصادف بیش از تعداد سرنشینان هر خودرو باشد، صندوق تامین خسارات جانی بیمه مرکزی پرداخت خسارت را برعهده می‌گیرد. این پوشش علاوه بر ، تصادفاتی که با جراحت همراه هستند را هم شامل می‌شود.

اهمیت اضافه کردن سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث

همان‌طور که می‌دانید در حالت عادی هنگام خرید بیمه‌نامه شخص ثالث با پوشش مالی حداقلی یعنی مبلغ 20 میلیون تومان در سال 1401، در هر حادثه که منجر به خسارت مالی شود، شرکت بیمه فقط متعهد به پرداخت خسارتی معادل 20 میلیون تومان است. بنابراین در حوادثی که خسارت مالی بیشتر از 20 میلیون تومان است، راننده مقصر باید باقی خسارت را شخصا پرداخت کند. درواقع با خرید حداقل تعهدات مالی بیمه ثالث، اگر در یک تصادف میزان خسارت ماشین آسیب‌دیده بیشتر از این مبلغ باشد باید مابقی مبلغ را خودتان پرداخت کنید.

در مورد پوشش حوادث راننده لازم است بدانید که؛ بدون شک پوشش حوادث راننده با تعهدات مالی و جانی تفاوت‌هایی دارد. اولین ویژگی پوشش حوادث راننده بیمه شخص ثالث این است که سقف تعهداتی برابر با 600 میلیون تومان دارد. این مبلغ برابر با نرخ دیه در ماه های غیر حرام است. از طرف دیگر پوشش حوادث راننده به صورت سالانه و در ازای عدم استفاده از آن مشمول تخفیف مطابق آیین نامه است. یعنی به ازای هر سال برابر 5 درصد تخفیف به این پوشش تعلق می‌گیرد.

چگونه تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خود را افزایش دهیم؟

اگر با توجه به مزایای جبران خسارت بیمه شخص ثالث با حداکثر پوشش مالی، مایل هستید که تعهدات مالی این بیمه اتومبیل خود را افزایش دهید، فرصت پیش روی شما، زمان خرید یا تمدید بیمه شخص ثالث است.

برای افزایش تعهد مالی باید را دریافت کنید. برای افزایش پوشش جانی نیاز نیست.

هرچه پوشش‌های مالی بیشتری انتخاب کنید بیمه ثالث خسارات بیشتری را جبران می‌کند.

شما می‌توانید با انتخاب تعهد مالی بیشتر از بین شرکت‌های بیمه ارائه دهنده سقف پوشش خسارت بیمه‌نامه ثالث، خیال خود را بابت جبران خسارات مالی فرد زیاندیده تصادفات راحت کنید.

خرید بیمه آنلاین شخص ثالث از سایت بیمه دات کام

بیمه دات کام، یکی از سامانه‌های معتبر استعلام، مقایسه و خرید انواع مختلف بیمه نظیر بیمه شخص ثالث خودرو ،بیمه بدنه اتومبیل، انواع بیمه درمان، بیمه آتش‌سوزی و … است. برای با حداکثر پوشش مالی بیمه شخص ثالث می‌توانید گام‌های زیر را عملی سازید:

الف) پس از وارد کردن مشخصات خودرو در کادرهای معین، به استعلام قیمت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های مختلف ارایه‌دهنده بیمه شخص ثالث بپردازید.البته اگر می‌خواهید از حداکثر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برخوردار شوید، حتما در قسمت انتخاب پوشش مالی، حداکثر پوشش مالی مدنظر خود را انتخاب نمایید.

ب) با توجه به اولویت ها و نیاز خود،بهترین شرکت‌ ارایه دهنده سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث  موجود درسایت بیمه ‌دات‌ کام را انتخاب نمایید.

ج) بعد از ورود اطلاعات شخصی و بارگذاری مدارک مربوط به صدور بیمه شخص ثالث شامل

  • عکس پشت و روی کارت خودرو و
  • بیمه‌نامه شخص ثالث قبلی خود

با پرداخت هزینه به خرید آنلاین بیمه ثالث مناسب خود بپردازید. همچنین شما می توانید بیمه ‌نامه شخص ثالث قسطی را در لیست استعلام و خرید خود قرار دهید.

د) بیمه‌نامه شخص ثالث اتومبیل تان در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می گردد و به هر جای  کشور به صورت رایگان ارسال خواهد شد.

در خصوص سقف خسارات بیمه شخص ثالث می‌توان گفت که خسارات جانی براساس نرخ دیه مرد کامل در ماه‌های حرام مشخص می‌گردد. سقف خسارات مالی با توجه به پوشش‌های انتخابی بیمه‌گزار مشخص می‌شود. اگر در این خصوص سوال یا ابهامی دارید، در انتهای همین مطلب برای کارشناسان بیمه دات کام کامنت بگذارید تا در اولین فرصت پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشند

 

دکمه بازگشت به بالا