اقتصادی

مشخص شدن اطلس مزارع پرورش ماهی الیگودرز/ کاهش خسارات با تقویت زیرساخت‌ها

گزارشگر یک/لرستان نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زیرساخت مناسب برای مزارع پرورش ماهی یکی از مطالب ما و فعالان این حوزه است، گفت: مقرر شد از مزارع پرورش ماهی این شهرستان در پهنه جغرافیایی مشخص شود.

محمد خدابخشی در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از مزارگودرز دیده است پرورش ماهی الی، با بیان اینکه عمده مزارع پرورش ماهی در بخش‌های مختلف متحمل آسیب دیده‌اند، اظهار کرد: به بررسی جدی‌ها در این حوزه به عنوان معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس جمهور اشاره کرد. سازمان شیلات کشور دعوت کردیم که به الیگودرز سفر کند.

‌ افز: ر جای که داش ی ا اه اال وای وان ران ز از اد ت اد.

نماینده مردم گودرز در مجلس شورای اسلامی گفت: نکته دیگری است که از طریق ستاد بحران تعیین می شود و به هیأت دولت ارائه می شود، زیرا بودجه هر سال مبلغی را برای موضوع بحران پیش بینی می کند.

خدابخشی با اشاره به اینکه الیگودرز قطب تولید ماهیان سردابی است، عنوان کرد: یکی از خواسته های ما این است که اداره شیلات جا و مکان مشخصی داشته باشد و در همین رابطه قرار گیرد که ساختمانی را به اداره شیلات اختصاص دهند.

ی یان ک: قاض ای ای ب ا که ه ه ا ا ا و ب یک شی شی شی شی شی شی شی شی شی شی خ خ اخ.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت مناسب برای مزارع پرورش ماهی شهرستان دیگر مواردی بود که مطرح شد، گفت: قرار شد اطلسی از مزارع پرورش ماهی الیگودرز در پهنه جغرافیایی مشخص شود.

خخشی افز: ه قار ش ز هی اهی م هی هی هی هی اکاک هان زان زات از اب ا ا ات ت یهایه رای هاخ هاخ.

وی بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های بخش شیلات ازجمله برق ارائه می‌کند و تقویت زیرساخت‌های بخش شیلات به کمک کم شید بیان می‌کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا