اجتماع

مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان تهیه می‌شود

مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان تهیه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور مکلف کردند.

به گزارش گزارشگر یک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند ث ماده ۸۰ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امورزنان و خانواده رئیس جمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاه های اجرائی، ظرف یکسال پس از ابلاغ این قانون، جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا