عمومی

مناسبات ایران و تاجیکستان در حال افزایش است – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین، عبدالله مشرب در آئین‌ستان افتتاح هفته ایران و تاجیکستان بیان کرد: تاجیکستان و ایران مناسبات سیاسی و اجتماعی را با هم داشته باشند و سطح فعالیت‌های این دو کشور به گونه‌ای بوده است که به دوران نوین رسیده‌اند.

وی ادامه داد: رشد و توسعه مناسبات فرهنگی با ایران زمان استقلال تاجیکستان مورد توجه قرار گرفته است و یکی از مواردی است که در این حوزه برگزار خواهد شد هفته گرامیداشت تایکستان در ایران است.

به گفته وی برگزاری روزهای فرهنگی ایران در تاجیکستان نیز خواهد شد توسعه گ۩د شون گی کهدر گفته وی. لازم به ذکر است که شیراز یکی از زیباترین جهان است.

مشرب اضافه کرد: دوستی و مروت اساس زندگی مردمان پارس است و این موضوع را در جهان نیز منتشر کرده اند.

وی ادامه داد: برای آینده باید دوستی و رفاقت میان ایران و تاجیکستان شر شن افزاویش کیم شد افزاویش کیم شد وی ادامه داد: وی امه داد

دکمه بازگشت به بالا