عمومی

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی بیست‌ویکم دی

مجلس شورای ملی طرحی را برای کمیسیون نفت تصویب کرد که طی دو ماه، رویه ها و تکالیف دولت برای حل مشکل نفت را مشخص کند.

به گزارش گزارشگر یک، مهمترین رویدادهای 31 دی ماه عبارتند از: پژوهشکده تاریخ معاصر ایران شما در حال خواندن هستید

رویداد 20 ثانیه ای

1306

میرزا یحیی خانه دیبا (ناظم الدوله) به عنوان معاون نخست وزیر منصوب شد.

مشاور دیوان عالی کشور، میرزا یحیی خانه قره گوزلو (اعتمادالدوله) به وزارت آموزش و پرورش منصوب شد.

سال ۱۳۲۲

آقاخان اشرفی معاون نخست وزیر و محمد سروری وزیر کشور شدند.

سال 1328

نخست وزیر ساعد استعفا داد. کابینه توسط شاه سازماندهی شد.

1329

مجلس شورای ملی طرحی را برای کمیسیون نفت تصویب کرد که طی دو ماه، رویه ها و تکالیف دولت برای حل مشکل نفت را مشخص کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا