عمومی

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی هفدهم دی

جشن کشف حجاب در ایران با برگزاری جشنی در دانشگاه و شرکت شاه و همسر و دخترانش اعلام شد.

به گزارش گزارشگر یک، مهمترین رویدادهای ۲۶ دی ماه عبارتند از: پژوهشکده تاریخ معاصر ایران شما در حال خواندن هستید

رویدادهای روز هفدهم

1286

گروهی از اراذل و اوباش به خانه فریدون زرتشتی صراف و سرمایه دار رفتند و او را در مقابل چشمان همسر و فرزندانش به طرز فجیعی کشتند.

1288

حاکم جدید کرمانشاه، نظام السلطنه، 100 سواره نظام و 500 مرد را وارد کرمانشاه کرد. همچنین انتظار می رود که او 200 مقام محلی را برای کمک به حفظ نظم استخدام کند.

سال 1299

مشاور نصرالملک و فهیمه الدوله سرپرست وزارت امور خارجه از سمت خود استعفا کردند.

نصرالملک (حسنعلی کمال هدایت) و فهیم الدوله (مصطفی قلی کمال هدایت) برادر و فرزندان حسین قلی خانه مخبرالدوله دوم هستند. این دو برادر نزدیک به نیم قرن است که امور حساس داخلی و بین المللی را در عرصه سیاسی ایران انجام داده اند. این دو برادر با عموی خود (مخبرالسلطنه) که به وضوح در نوشته های خود به این موضوع اشاره کرده بود، رابطه خوبی نداشتند.

1306

جینا العابدین رعنما معاون نخست وزیر استعفا داد.

سید محمد تدین وزیر آموزش و پرورش استعفا داد.

1314

جشن کشف حجاب در ایران با برگزاری جشنی در دانشگاه و شرکت شاه و همسر و دخترانش اعلام شد.

سال ۱۳۲۲

سلیمان میرزا اسکندری، وزیر آموزش و پرورش کابینه سردارسپه و رهبر سوسیالیست های اولیه در مجلس که از سپتامبر 1931 رهبری حزب توده را بر عهده داشت، درگذشت. در تشییع جنازه او، اعضای حزب توده ایران قدرت خود را به رخ مردم ایران کشیدند.

1330

پلیس 92 نفر را به اتهام ممانعت از انتخابات در تهران دستگیر کرد.

سال 1331

به محض حمایت از مصدق، اعتراضات در شهر به راه افتاد. اکثر مغازه ها بسته بودند و چندین تلگرام از دولت حمایت می کردند.

دکتر بقایی در مقاله ای در روزنامه شاهد از مصدق انتقاد کرد و اطرافیان او را زشت خواند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا