عمومی

موج هفتم نزدیک شد – گزارشگر یک

افزایش آار مان ی ان ساایی ه راکز مای و جهش ار م نار ۱۵ ر ز ز ک ک ​​ک ک ک ز ز ز ز

به گزارش گزارشگر یک، روزنامه همشهری «مسئولان مراکز درمانی، متخصصان عفونی بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها و پزشکان در مطب‌ها، افزایش میزان مراجعه بیماران با نشانه‌های نوشته‌هایی که به شکل سردسیری است، خبر می‌دهند و حالا هم افزایش می‌یابد، در آمار روزانه وزارت بهداشت از کشورهایی که در کشور هستند. هم مشخص است. هر روز که پیداست، تعداد افراد در دو هفته گذشته افزایش توجه داشته باشد، به تعداد افراد مبتلا به روزانه از اول تیر که 265 نفر بود، روز گذشته در چهاردهمین روز از این ماه، به بیش از یک هزار نفر یعنی 1084 نفر رسید.

آمار فوتی‌ها هم با کمی نوسان بالا رفت اما به گفته متخصصان عفونی، هنوز نگران ازهاو وتیها هم با کمی نوسان بالا رفت اما به گفته متخصصان عفونی، داو تعداد تختی ها هم در ابتدای تیر 67 نفر بود و روز 150 نفر و در شرایط کیوی شرایط

دا هاش ی ق ق ق ق ه ه ه و و ض ض ع ع ع ع ع ه گف که ش ش ش ه ه ه م هف هف م ااش ا اس. او که ااران م داش ا ال ات ضی ضیات یش داه فزافز فزایش آاج ماج به گفته او همان است که در آمارها مشخص شده است، بر اساس آخرین اعلام وزارت بهداشت، یک هزار و 84بیمار جدید و 150 نفر به تعداد بیمارستان های اختصاصی اضافه شده است: «سالمندان و افراد با بیماری های زمینه های ایمنی و ایمنی، در خطر خطر قرار دارند و هستند. آنگونه که تصویربرداری‌ از بیماران نشان می‌دهد در مراحل حد، ریه بیماران هم دریو.

بر اساس اعلام هاشمیان، علائم مانند سرماخوردگی است اما اگر از بالا به پایین باشد، حکایت از درگیری ریه دارد: «هم‌اکنون سویه غالب همان BA4 و BA5 است. با تغییر محسوس در تعداد مبتلایان می‌شود، اما هنوز روی آمار مبتلایان تغییر می‌کند. بنابراین، این امید وجود دارد که بیماری با شدت پایین، افراد را به‌مدت پندود مبتلا کند، وجود بیماری با شدت پایین، افراد را به‌مدت ودود وجود دارد. بعید به نظر می‌رسد که دوباره درگیر پاندمی شود. اما به هر حال اینها نشانه‌های ورود به موج هفتم سئوالست، اگر موارد بالاتر از رود، اسمی باشد.

بر اساس اعلام این متخصص، امیکرون مانند دلتا نیست، نباید مردم را ترساند اما باید احتیاط کرد: «درمان آمار پرهزینه است، هم نسبت به میزان پولی که برای درمان باید پرداخت شود، بیشتر است. بنابراین، هر نوع و بستری، بسیار هزینه‌بر خواهد بود، باید از آن‌ها جلوگیری شود.

او به ماسک در فضایی که از گذشته استفاده می‌شود گفت: «نمی‌‌به مردم، مانند پروتکل‌ها را می‌گویند، به هر حال، دیگران هم مانند گذشته نیستند و نمی‌توانند مردم را محدود کنند یا مجبور به قرنطینه شوند. سازمان بهداشت جهانی هم این اجازه را به کشور نمی‌دهد. باید با واکسیناسیون ایمنی را بالا برد. هم‌اکنونی مانند امارات و کوبا، مواردی مانند امارات و کوبا، مواردی مانند امارات و کوبا، اما مرگ‌شانا یفر ا…

اوایل هفته گذشته، ستاد ملی مقابله با تنبیه، برای تزریق دوز یادآوری برای جمعیت بالای ۱۲سال «توصیه اکید» کرد و روز دوشنبه، وزیر بهداشت در نامه‌های به دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر از صدور مجوز تزریق دوز چهارم داد. ه چ که ه ه ک عاشقان ، ن ی ی ی ی ی ه ه ه ه ه ه ه ا ا ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ز ی ز ی از زاد زاد چرا که این واکسن ها مانند آنفلوآنزا، باید سالانه تزریق شوند. معاون بهداشتی وزیر بهداشت، در نامه‌ای که به دانشگاه علوم پزشکی نوشت، اعلام کرد که با توجه به بازگشت زائران حج، گردهمایی اربعین، بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، تمام گروه‌های سنی که می‌توانند واکسن می‌شوند و بیشتر از شش ماه از تزریق آخرین نوبت واکسن‌شان کنند. گذشته است، نسبت به تزریق اقدام کنند. همچنین در این نامه، بر تداوم استفاده از ماسک، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی به‌ویژه در گروه‌های پرخطر کرد و خواستار تشخیص به‌موقع ورود سویه‌های جدید شد.

کادر درمان از سوی واکسن استیزان

اکنون در این وضعیت فوق تخصص‌های ویژه نسبت به تزریق واکسن در کشور انتقاد می‌کند و می‌گوید: «ایران در زمینه واکسیناسیون بسیار خوب عمل می‌کند اما حالا برای تزریق واکسن بسیار کم شده است. روزانه بیش از یک میلیون نفر واکسن تزریق می‌کردند و حال به نوروزی 12 هزار مانی روزانه بیش از یک میلیون نفر واکسن از سوی دیگر، واکسن‌ستیزان، یعنی آنهایی که ضدواکسن‌اند، به‌شدت کادر درمان را می‌کنند و آزار می‌دهند، ما این تهدیدها را در فضای مجازی بسیار می‌بینیم و نسبت به تزریق دوزهای سوم و یادآوری، واکنش نشان می‌دهند. به هر حال واکسن هم می‌تواند عوارض و درصد خطایی داشته باشد، اما باید نگاه مثبتی به به هر حال واکسن هم می‌تواند عوارض و درصد خطایی

او ادامه می‌دهد: «هم‌اکنون، حدود ۲۷ میلیون نفر دوز سوم واکسن را زده‌اند و جمعیتی را که شش ماه از آخرین تزریق گذشته، بالاست. واکسن، دائمی نیست و با گذشت زمان اثربخشی‌اش کم می‌شود.»

به‌ گفته او افرادی که در گروه‌های پرخطر قرار دارند، باید دوز سوم را بزنند و اگر مدت زمان زیادی از آن گذشته، باید نسبت به دوز یادآور هم اقدام کنند: «کسانی که دو دوز واکسن زده‌اند، ایمنی کاملی ندارند، مسئله دیگر این است که هماکنون واکسن برای کادر درمان هم در دسترس نیست. این افراد باید در محل کارشان واکسینه شوند. خیلی‌ از مردم هم هستند که به تزریق دوز یاد می‌کنند اما نراجد هم هستند کجا بای.

او از بی‌توجهی صداوسیما نسبت به تزریق دوز یادآوری انتقاد معراکند: «مردم مردم تمام کا، در حالی‌ها خیلی‌ها در این فضای فعال هستند. از سوی دیگر تبلیغاتی هم برای تزریق دوز چهارم واکسن صورت نمی‌گیرد.»

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا