عمومی

موسیقی با حافظه ما چه می‌کند؟

پژوهش‌ها نشان دادند که گوش‌دادن به موسیقی مورد علاقه به تقویت حافرظه گفتاری کیکی علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین عوامل فراموشی است و موسیقی می‌تواند باد آنقدر باشد که بر این، استرس یکی از مهم‌ترین‌ها باشد.

به گزارش گزارشگر یک، عصر ایران «گوش‌دادن به موسیقی‌های شاد، حال روحی شما را بهتر و شما را شاد می‌کند نوشت. با گوش‌کردن به موسیقی محبوب خود احساس بهتری پیدا کنید. علاوه بر این، همراهی با ترانه وزمه‌کردن آن عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد.

حافظه انسان عامل تمایز او با سایر جانداران است. به کمک حافظه است که انسان آیه اطلاعات را از نسل‌های گذشته به نول‌هایند کم منت می‌کند. همه دنبال تقویت حافظه و افزایش قدرت به‌خاطرسپاری و یادآوری اطلاعات هستند. موسیقی یکی از عواملی است که تاثیر چشمگیری بر بهبود حافظه دارد.

موسیقی چه اثری روی ما می‌گذارد؟

۱. خاطرات را زنده می‌کند

موسیقی محرکی است که در بسیاری از رویدادهای زندگی ما وجود دارد. در موسیقی تولد و عروسی می‌شنویم و در مراسم عزاداری مرثیه‌های آهنگین. یان گف م ب زای از زات م ا ا ا ا ا اس و هایی ر ظات ل ظ ظ ظ ز ز ی ای یای لای.

۲. حافظه گفتاری و تمرکز را تقویت می‌کند

پژوهش‌ها نشان دادند که گوش‌دادن به موسیقی مورد علاقه به تقویت حافرظه گفتاری کیکی علاوه بر این، یکی از مهم‌ترین عوامل فراموشی است و موسیقی می‌تواند باد آنقدر باشد که بر این، استرس یکی از مهم‌ترین‌ها باشد.

۳. بخش مهمی از شخصیت ما را شکل می دهد

آتای ران یاس ه یقی م و ب د دان ج ز ز ز ز ز از خ زان از جاکه ران ج از ز ز ز ه ه ه ه ا ا اس آن ا ا آن ه ا ات ط و و خ اطات ه.

۴. به بروز احساسات کمک می‌کند

موسیقی راهی برای انتقال احساسات است. هر آهنگ می‌تواند مجموعه‌ای از احساسات را در ما ایجاد کند. گوش‌دادن به یک آهنگ و درگیردن با احساساتی است که این آهنگ در ما ایجاد می‌کند، به خاطرات مثبت، و بیرون کشیدن آن‌ها از قفسه‌های خاک‌گرفته حافظه را می‌برد.

۵. باعث بازیابی قدرت تکلم می شود

ناحیه چپ مغز انسان به سخن گفتن است. گاهی بر اثر سکته یا جراحات مغزی این ناحیه دچار آسیب می شود و انسان قدرت تکلم اخو مطالعات نشان داده اند آوازخواندن قدرت تکلم این افراد را سرعت می‌بخشند، زیرا آوازخواندن به ناحیه راست مغز مربوط می‌شود و بیمار با آوازخواندن می‌توان قدرت تکلم خود را به‌مرور بازیابد.

موسیقی چگونه به یاد خاطرات کمک می کند؟

۱. کاهش استرس

موسیقی برای درمان ناراحتی‌های روحی و جسمی توصیه می‌شود. استرس با ایجاد اثرات منفی عملکرد مغز را تحت تأثیر قسرار می‌دهد و اجازه می‌دهد درسان گرکد. ب ای از ات عام اص ی اغیزگی رای اجام فای ه ط اه و ا ات و ی ا ی اد قای زار اد اد اد ااد اد اد.

۲. بهبود حال روحی

گوش‌دادن به موسیقی‌های شاد حال روحی شما را بهتر و شما را شاد می‌کند. با گوش‌کردن به موسیقی محبوب خود احساس بهتری پیدا کنید. علاوه بر این همراهی با ترانه و زمزمه‌کردن آن عملکرد مغز را بهبود می‌بخشد.

۳. بازشدن فکر

با ريتم آهنگ مي‌توانيد خود را ببينيد. مغز ما با ریتمی مشخص و متناوب کار می‌کند. هام اجام کاه ه ه ط ط سود ه ی یاز دار با ک ه ی م م ا و د د د ا ا افک

۴. افزایش هوشیاری

برخی از سبک‌های موسیقی هوشیاری شما را می‌دهند و برای مغز انرژی‌زا هستند. آهنگ‌های این‌چنینی معمولاً با ریتم آرام شروع می‌شوند و بعد از سرعت می‌گیرند. متن این ترانه‌ها معمولاً شامل عبارات مثبت است. گوش‌دادن به این ترانه‌ها در شروع روز یا زمانی که احساس می‌کنم زنو می‌کنم شرم‌دادن به این ترانه‌ها.

۵. فراغت ذهن

زای را که ه گ اد یقی ب ا آن اخاصی پ پ پ آن اس ا ا ظ گی که ز ز کاط آ از ا از. آرامش ذهن و تثبیت اطلاعاتی که در طول کار کسب کرده‌اید از کنایه‌هایی که استر می‌کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا