بین الملل

مکرون دوباره رئیس جمهور فرانسه شد

به گزارش گزارشگر یک و به نقل از فرانس 24، رقیبش لوپن 41.8 درصد رای کسب کرد.

بدین ترتیب رئیس جمهور 44 ساله که حمایت اکثریت مجلس را نیز ارلمان را نیز در اختیار دارد، با کسب اکثریت آرای اکث دوم دوباره سکان کاخ الیزه ران دست می گیرد.

رقم کسب شده بیشتر از ارزیابی های ارزیابی شده و کمتر شد و کمتر از رقابت 2017 شد، زمانی که مکرون 66.1 درصد و لوپن 33.9 درصد آرا را کسب کرد.

یکی از نتایج فرعی انتخابات در دور دوم رکورد 28 درصدی آرای غائب بود.

این رقم 2.5 درصد از آرای دور دوم 2017 بیشتر شد.

با پیروزی امشب، امانوئل مکرون اولین رئیس جمهور فرانسه می شود که در دوران سیاسی مدرن این کشور خارج از دوره های زندگی مشترک (زمانی که یک نخست وزیر به حزبی متفاوت از رئیس جمهور جمهوری تعلق دارد) دوباره انتخاب می شود.
گفته می شود تا امشب رای دهندگان فرانسوی همیشه تغییر را انتخاب کنند. اما آنها انتخاب کردند که در این دوره باقی بمانند.

مارین لوپن با شنیدن نتایج نهایی در جمع هوادارانش در پاریس گفت: “ما می توانم شاهد باد بزرگ آزادی باشیم که سراسر این کشور را فرا گرفته است، اما رایدهندگان تصمیمات فرانسویان را گرفته اند.”

با این وجود، او نمایش امشب خود را “یک پیروزی درخشان” می‌داند.

5656

دکمه بازگشت به بالا