اقتصادی

نمادهای استقلال و پرسپولیس هفته آینده بازگشایی می‌شوند

رئیس سازمان خصوصی سازی از بازگشایی نمادهای استقلال و پرسپولیس در فرده اف.

حسین قربانزاده در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به افشای قراردادهای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: نماد این دو با توجه به افشای قراردادها بازگشایی می‌شود. زای کهای باشگاه ها ب و ا ارار جای سای قای ای ات افشات جزئیاد آه هاه آه اقای نایای شایای نای شای.

وی با تاکید بر اینکه مرحله شفافیت به مرحله اتفاق می‌افتد، گفت: در این راستا سازمان خصوصی سازی در نامه‌های خطاب به هشت شرکت بورسی اعلام کرد که قراردادهای باشگاه‌های زیرمجموعه خود را افشا می‌کنند که این کار را انجام می‌دهد و سایر باشگاه‌ها را انجام می‌دهد. نیز درحال آماده سازی آن هستند.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بنابراین برای نماد بازگشایی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس صرفاً مجموع قراردادهای بازیکنان و مجموع قراردادهای کادر فنی باید به صورت اعلام می‌شد که دو باشگاه این کار را انجام دادند. در این راستا با سازمان بورس صحبت کرده‌ایم و آن‌ها نیز پذیرفته‌شده‌اند و نمادها هناده‌های یکشنبه.

بر اساس این گزارش، بازگشایی نماد استقلال و پرسپولیس مستلزم این بود که این دو کاگشای نمادهای استقلال بود. در این راستا در هفته جاری هر دو باشگاه طی نامه های مجموع قراردادهای خود را افشا کردند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا