فرهنگی

نمایش عکس‌ها و نقاشی‌هایی با موضوع آزادسازی خرمشهر

ه ناس چه اگ آزادازی ، ن ایشگاه «« »ای »و کهایی ش ز از زات.

ه گزاش ایا ه ق ز از زه ، ، ر ا ایشگایشگ یشگایشگ یشگاه «« »اای» ه م اس چه ساد آزاس زیازی بار ی.

ر ای مایشگ از زازه تار کاشی کاظ چ ا ا اس ا ا اس غ ط سود ع ای.

مراسم گشایش نمایشگاه «شهر آسمانی» روز دوشنبه دوم خرداد ساعت 11 صبح دحر گالرنی ابو الداض شهری» روز دوشنبه دوم گشایش نمایشگاه همچنین «نوبت ظفر» عکس‌هایی دیده نشده از عملیات بین المقدس (آزاد سازری خرمشهی شام شده از شمچنین «نوبت ظفر» شامل عکس‌هایی دیده نشده است.

مراسم افتتاحیه این نمایشگاه ساعت ۱۱:۳۰ روز دوشنبه دوم خرداد در گرالری شماره شماره ریشگاه ساعت ۱۱:۳۰ روز قبل

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند از ۳ تا ۲۵ خرداد همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ ( به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها) به حوزه هنری در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ مراجعه کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا