اقتصادی

نمی‌توان صد درصد روی آب‌های ژرف حساب کرد

تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: برداشت از آب‌های ژرف اکنون در مرحله تحقیق و مطاله قرار دارد، ممکن است در برخی از مناطق به صورت شرب ممکن باشد از این آب برداشت کنیم و در برخی از مناطق ممکن است وجود داشته باشد. پتانسیل کافی در آن منطقه خاص نیست، نمی توانم در شرایط فعلی به طور صددرصد روی آن حساب کنم.

علیرضا الماس‌وندی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به آخرین وضعیت آب‌های ژرف در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر پروژه تحقیقاتی روی آب‌های ژرف انجام می‌شود، در این راستا چند چاه در استان‌های سیستان و بلوچستان حفر شده است که عمده آن در سیستان بوده است. است.

وی ادامه داد: در برخی از استان‌ها نیز استفاده از آب‌های ژرف پیشنهاد شده است، منابع آب‌های ژرف نیازمند یک استمرار از نظریاتی هستند که اگر یک چاه حفاری و تجهیز می‌شود، تداوم آبدهی باید بررسی شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی شود و بسط پیدا کند. کند.

معاون تفسیر و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه با حفر یک چاه نمی‌توان گفت که به نتیجه رسیده‌ایم، اظهار کرد: در فضایی که مطالعه می‌کند همه موارد و شرایط را در نظر می‌گیرد، همکچنین باید توجه داشته باشد که این منابع را داشته باشد. صرفا برای آب‌های شرب مورد استفاده قرار گرفتن.

الماس‌وندی با تاکید بر اینکه آب‌های ژرف را نمی‌توان برای مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده کرد، تصریح کرد: در مکان‌هایی که تامین آب شرب را می‌توان از آب‌های ژرف استفاده کرد، اما فعلا در زمینه کار مطالعاتی و تحقیقاتی است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی برینکه باتوجه به وضعیت منابع آب زیرزمینی احتمالاً به نقطه برداشت از آب‌های ژرف چقدر است و این موضع تا چه اندازه خطر فرونشست را دنبال می‌کند، گفت: اگر بخواهیم با سرعتی که اکنون در برداشت آب‌های زیرزمینی داریم. پیش برویم در برخی از مناطق با مشکلات جدی به نظر می رسد اما دولت سیزدهم برنامه جدی برای مدیریت آب‌هایزمیداری دکد.ستر

معاون تلفیق و امور تنظیم شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه هر هفته به صورت یک جلسه مدیریت آب‌های زیرزمینی برگزار می‌شود، اظهار داشت: دوره‌های گذشته به موضوعات مرتبط با موضوعات مرتبط و احیا توجه جدی می‌شود و یکی از برنامه‌های وزارت نیرو در این بخش است. که در برنامه هفتم نیز به آن توجه می شود و همچنین در جلسات مختلف نیز به آن اشاره می شود منابع ساماندهی آبهای زیرزمینی

به گفته الماسوندی برنامه‌ها به صورت دقیق ارزیابی می‌شوند و در این راستا نیز باوزارت کشاورزی می‌شوند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا