اجتماع

نیکاراگوئه اولین کشور واردکننده واکسن برکت

مدیرکل های همکاری بین الملل وزارت بین الملل وزارت بین الملل وزارت بین الملل وزارت بهداشت وامدا و کشف واکسن کوایران برکت برای نظام سلامت ایران، اتفاق ارزشمندی است. صنعت دیرپای واکسن ایران پس از کسب موفقیت های لازم در تولید و شمرصرف و اکسن های دیرپای واکسن ایران پس از کسب موفقیت

به گزارش گزارشگر یک دکتر محمدحسین نیکنام اظهار کرد: درهار کرد: در تفاهم نامه بر اساس درخواست جمهوری نیکاراگوئه، مجموعه دارویی برکت، واکسن کوایران برکت را صادر می کند. اولین محموله با حجم هزار هزار دُز به این کشور اهدا می شود.

وی افزود: جمهوری نیکارا یکی از پنج کشور متقاضی واکسن کوایران برکت است. صحنه صحنه های تلخ، ناگواری و دردناکی را برای بشریت داشت اما جلوه های خوبی از همکاری و همدلی را برای مقابله با این پاندمی ارائه کرد.

مدیرکل های بین الملل وزارت بهداشت همکاری کرد: امضای تفاهم نامه اهدا و استفاده از دارو و همچنین واکسن کووایران برکت به نیکاراگوئه، جلوه ای از همکاری دو کشور برای ارتقای نظام سلامت کشور است. بر اساس تفاهم نامه های پیشین بین دو کشور، همکاری هایی در حوزه آموزش پزشکی، دارو، تجهیزات پزشکی و تحقیقات توافق شده است و همکاری جدید در حوزه واکسن، یکی از همکاری های جدی در سطح بالا بین دو کشور است.

به گزارش وبدا نیکارش وبدا نیکارام گفت: نیکاراگ است که واکسن کوایران برکت به آن وارد می شود و این نشان دهنده این ارتباطات بین دو کشور بین دو کشور است. وزارت بهداشت، توان خود را برای تکمیل موفقیت های ارائه دهندگان ایرانی واکسن به کار خواهد برد و در کمک به همه ارائه دهندگان از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا