ورزشی

هامان: آلمان در قطر شانسی ندارد

دیتمار هامان شانسی برای قهرمانی تیم آلمان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر قائل نیست.

ه گزاش ایا و ق ز از کیک، ی ی ا ا ا ه ه ه ای فص ب ظاه و ن ا ا ا ا ا چه چه ای پای یاه یاب.

دیتمار هامان بازیکن سابق تیم ملی آلمان در مقاله ای برای کیکر: من نگرانای های شر یای دیتمار هامان سابق تیم ملی آلمان در نمی دانم آیا بازیکنان ما آنقدر خوب هستند که شانس قهرمانی را داشته باشند یا خیر. ما یک کار خوب در جلو نداریم و در خط هافبک هم مشکل داریم. هیچ تیم ملی در اروپا وجود ندارد که اینقدر به یک تیم باشگاهی وابسته باشد هکه آلمان هیچ تیم ملی در اروپا وجود ندارد که اینقدر به تیم باشگاهی وجود ندارد. با این وضعیت آلمانی شانسی در قطر ندارد ولی در نهایت همه چیز به اتحاد و انسجام پیامد.

او در ادامه گفت: وقتی بازیکنانی مثل لروی سانه و سرژ گرنابری در بردایرن افت کرد تی امرید ی ه او در ادامه گفت: وقتی بازیکنانی مثل لروی سانه

بازیکن سابق تیم ملی آلمان در پایان به هانسی فلیک تیم توصیه کرد متس هوملز از دورتموند و فلوریان ورتز از لووزن را که در حال حاضر حاضر است را به قطر ببرند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا