سلامت و دانش

هدف‌گیری ۳ بیماری جدید توسط واکسن “مُدرنا”

به گزارش شفاف و به نقل از نیو اطلس، شرکت بیوتکنولوژی “مدرنا” با تکیه بر واکسن mRNA فوقالعاده موفق کوید -19 خود، سه هدف جدید توسعه را برای این روش تولید واکسن اعلام کرده است.

این شرکت اکنون واکسن خود را بر روی ویروس “هرپس سیمپلکس”، ویروس “واریسلا تدر کم او یو ین شرکت اینون واکسن خود را بر روی ویروس” است.

در اوایل سال 2020 زمانی که ویروس های جدید موسوم به “SARS-CoV-2” به سرعت در سراسر جهان گسترش یافت و باعث ایجاد یک بیماری همهگیر جهانی شد، دست اندرکاران کار در توسعه و اکسن mRNA دست به کار شدند. چندین دهه کار، این فناوری جدید را برای یک حرکت بزرگ آماده کرده بود و تا پایان همان سال واکسنهای mRNA مخصوص بیماری کووید -19، ایمنی و کارایی فوقالعاده را نشان دادند.

شتاب در تولید واکسن‌های mRNA و تزریق آن به میلیون‌ها انسان، راه را برای راه‌های ماه‌های تحقّق کرات. بنابراین در شرایطی که فناوری واضحی است که این فناوری می تواند یک واکسن ایمن و مؤؤر ایمان و مؤؤر برای ویروس کووید -19 ایجاد کند، چه کارهای کند، چه کارهایی می تواند انجام دهد؟

شرکت «مُدرنا» یکی از شرکت‌های بیوتکنولوژی است که در فناوری‌های او کشم به شرکت «مدرنا» یکی از این سه هدف جدید برای ساخت واکسن mRNA در کناره های قبلی این شرکت بر روی ویروس های HIV، آنفلوانزا، سیتومگالوویروس (CMV) و ویروس “اپشتین بار” (EBV) قرار دارند.

بزرگترین هدف جدید اعلام شده برای واکسن mRNA، ضد ویروس “هرپس سیمپلکس” (HSV) است که دو نوع دارد: ویروس HSV-1، ویروسی که دهان را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث تبخال لب می شود و ویروس HSV-2 که منبع بیشتری دارد. تبخال تناسلی است.

واکسن mRNA شرکت پیشرفته HSV-2 را هدف قرار خواهد داد و این شرکت میگوید که انتظار ایجاد شده توسط آن در برابر تبخال تناسلی، باید تا حدودی در برابر HSV-1 نیز ایجاد کند. هر دو ویروس تبخال به عناوین نهفته می‌شوند، به این معنی که آنها مزمن هستند و برای تمام عمر در افراد خفته می‌ماند.

ویروس HSV-1 بیش از نیمی از جمعیت جهان را آلوده کرده است، در حالی که ویروس HSV-2 شایع ترین بیماری در جهان است که حدود 10 نفر از مردم دنیا به این بیماری مبتلا می شوند. برخی از موارد احتمالی فرض کرده‌اند که ممکن است این بیماری در بروز بیماری، معامبای مچنینی که این شرخی را داشته باشد.

دومین هدف اعلام شده توسط «مُدرنا»، ویروس «واریسلا زوستر» (VSV) است. این ویروس است که باعث آبله مرغان می‌شود و همچنین یک ویروس نهفته‌پن است که می‌توانم وست که می‌توانم این ویروس را ایجاد کنم که باعث آبله مرغان شود. زمانی که VSV دوباره فعال می‌شود، باعث ایجاد یک بیماری به نام «زونا» می‌شود.

هدف قرار دادن بیماری زونا توسط “مدرنا” به دنبال اعلامیه ماه گذشته شرکت “فایزر” اعلام شد که نشان میداد آن شرکت نیز به دنبال توسعه واکسن mRNA برای این بیماری رایج است.

هدف نهایی تازه اعلام شده شرکت «مُدرنا»، واکسنی است که هدف آن دو آرت ی‌ژن بیان شدی السنی تو است. این واکسن بر دو ضدژن است: «ایندول آمین ۲،۳-دیاکسیژناز» (امه) ڌریی ڌر.

هر دو مولکول نقش مهمی در رشد سلولهای تومور دارند. هدف واکسن mRNA برای سرطان، آموزش سلول های ایمنی بدن برای تشخیص سلول های تومورکا یی ڌا یمنی هدف واکسن mRNA

واکسن mRNA در ابتدا روی سرطان پیشرفته پوست یا متاستاتیک و نوعی سرطان رویه می نام «کارسی

«استفان بانسل» مدیر عامل شرکت «مدرنا» گفت: ما متعهد به مقابله با ویروس های نهفته با هدف جلوگیری از بیماری های مادام العمری هستیم که با برنامه های واکسن mRNA خود ایجاد می کند.

وی افزود: ما با واکسن سرطان جدیدمان، مشتاقانه منتظر بررسی این منتظر برسی هستیم که آیا میتوانیم سلولهای T مخصوص PD-L1 و IDO1 را از طریق واکسیناسیون القا کنیم. تیم‌های تحقیقاتی ما روی گزینه‌های mRNA کار می‌کنند که ما به آن‌بالا می‌رویم.

دکمه بازگشت به بالا