اقتصادی

هر برگ اوراق مسکن دوباره از ۱۰۰ هزار تومان گذر کرد

قیمت هم تسهیلات مسکن که سال پر فراز نشیبی را پشت سر گذاشته و تا ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال جدید به زیر ۱۰۰ هزار تومان می رسد اما این روند ادامه ندارد و قیمت هر برگ دوباره به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می رسد. رسیده است.

بررسی آخرین وضعیت قیمت مسکن نشان می‌دهد که هر برگ اوراق تسهیلات مسکن در فروردین و اردیبهشت و خرداد سال گذشته به ترتیب ۱۰۲ هزار و ۵۰۰، ۱۰۴ هزار و ۳۰۰ و ۱۰۴ هزار و ۱۰۰ تومان قیمت دارند. ه ا اراق هی ا ا ب ا ا ا م ، ، ، ، ، ا ا ا ه اه س ا ا ا هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز هز ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا.

ه ی ای اراق م ه ه ه ه ا ا هز هز هز هز هز،،، آ ا ه هز هز هز هز هز هز هز و و و ه ه ۱۰۲ هز هز هز هز هز برجسته. اسناد تسهیلات مسکن در دی‌ و بهمن سال گذشته نیز با قیمت 102 هزار و 800 میلیون تومان این گزارش نیز بر اساس قیمت بهمن ماه نوشته شده است.

قیمت خرید برای مجردها و متهلهای تهرانی

بر این اساس، مجردهای ساکن تهران می‌توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان دریافت کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان خرید مسکن و ۸۰ میلیون تومان وام جعاله می‌شود. برای دریافت مبلغ 200 میلیون تومان باید 400 میلیون تومان هزینه پرداخت شود. همچنین با در نظر گرفتن 8 میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 100 میلیون تومان و 368 هزار تومان خریداری شود، مجموع هزینه خرید به 57 میلیون و 288 هزار تومان می رسد.

زوج‌های تهرانی نیز برهمین اساس می‌توانند تا سقف 48 میلیون تومان شامل 200 میلیون تومان هزینه خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند. بنابراین، دو برگه تسهیلات مسکن خریداری می کنند که هزینه آن را به همراه داشته باشند که همراه با 100 میلیون و 368 هزار تومان می شود که برای آن 160 و 800 مسکن می شود، در مجموع باید 98 میلیون و 208 هزار تومان پرداخت شود. کند.

قیمت خرید در سایر استانها

سقف این محلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 16 و برای زوجین به 32 میلیون تومان می رسد که با توجه به مجردها باید 320 و متاهل های ساکن در این شهرها نیز باید 640 برگه مسکن خریداری کنند. ، مجردها باید 32 میلیون و 736 هزار تومان و متاهل ها نیز باید 65 میلیون و 4 هزار تومان باشند.

این وام برای مجردهای دیگر مناطق شهری به ۱۲۰ و برای زوجین این مناون تیز بی میز به ممایرین وام برای مناطق شهری به ۱۲۰ است. نابای ا بای بای و و ۲۷۶ و هاه بایز باپ ۲۴ ی و ۵۵۲ هزان

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا