اقتصادی

همه عوامل حادثه ریلی مشهد-یزد/راه‌آهن مقصر بودند

یی ع ای وان اعام: وام ز از ل زان تاپی که ب ز ازی

محمد حسن اسماعیلی در گفت‌وگو با گزارشگر یک درباره جزئیات سانحه ریلی قطار مشهد_یزد که هجدهم خرداد ماه امسال اتفاق افتاد، اظهار کرد: در حادثه ریلی که اتفاقاً اتفاق افتاد، عوامل متعددی اتفاق افتاد و آن‌ها می‌توانستند چندین برشمرد داشته باشند که در این راه میانآهن نیز مقصر بودند. است به این معنی که مجموعه عوامل و دست اندرکاران را خط ریلی مورد نظر و با توجه به لوکوموتیوران و ناظران مربوط به شرکت راهآهن، راهآهن هم مقصر بوده است. مواردی که در گزارش نهایی منتشر شده از سانحه ریلی آمده است، پیمانکار بخش خصوصی نیز به دلیل عدم پاکسازی مسیر در زمان مناسب نیز مقصر بوده و از سوی دیگر ناظر مقیم راه آهن نیز وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام نمی دهد.

وی افزود: اساساً لوکوموتیوران مجاز نیست که وظیفه خود را به شخص دیگری بسپارد. از سوی دیگر نیز تجهیزاتی مانند بالیز نبود که در گزارش منتشر شده توسط کمیسیون عمران مجلس آمده است، می‌توان به کاهش سرعت کمک کند و از این حادثه جلوگیری کند. بایز داهی اس که کار ص و و و اگ قطای خ د راکاهش م ا ا ا ا ا ار و و قط اراج ص ک ک ک ک. ال ای جهیزات جز د کار و فاش خ ساه گذش ا ا ا ات ات ا ا ا، ر ر ه ه ق ای جهیز ای ات هات.

کمیسیون عالی سوانح با تاکید بر این که در این حادثه لوکوموتیوران، پیمانکار در مورد اینکه چه تعداد از مقصران در حال توقف و تحت بازجویی هستند، می‌گویند: تعدادی از افراد از شرکت‌هایی که در این حادثه وجود دارند، می‌گویند که برخی از آن‌ها با وثیقه‌ها هستند. فعلا آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر بیل مکانیکی با نقص فنی قابل تشخیص باشد و تعمیر آن مدت زمان مشخصی نیاز داشته باشد، چرا از طریق وسایل ارتباطی مانند بیسیم به ایستگاه های قبل یا قطار اطلاع رسانی نمی شود؟ افزودن: اتفاقاً ارتباط بیسیمی وجود داشته و پیمانکار بیل مکانیکی از زمان رسیدن قطار به آن نقطه خبر داشته است حتی یک قطار دیگر را هم در این میان از آن نقطه عبور می‌کنند اما این بوده است که بیل مکانیکی قبل از رسیدن به قطار تعمیر می‌کند. جابهجا می شود. همچنین با استفاده از قطار در نقطه مورد نظر که در حدود دو کیلومتری بیل مکانیکی سرعت خود را تا 15 کیلو کاهش می دهد، به کار خود ادامه می دهد تا زمان نزدیک شدن را به سرعت برای تعمیر بیل مکانیکی خود داشته باشید اما قطار نه تنها. تقلیل سرعت را در نقطه تعریف شده، رعایت کنید، اما با سرعت بیش از 40 کیلومتری که طی شده، رعایت کنید

اسماعیلی ادامه داد: حتی با این راننده بیل مکانیکی به محض رویت قطار سعی می‌کند آن را از خط خارج کند و در حال خارج شدن کامل از کنار خط بوده که بوم بیل مکانیکی با قطار می‌کند و آن حادثه دلخراش اتفاق می‌افتد. یعنی اگر قطاری از سوی دیگر اشتباهی که رخ داد این است که پیمانکار با وجود ارتباط بیسیمی می تواند باشد و آیا میدان قطار تا حدود 10 دقیقه دیگر به آن نقطه می رسد به این معنا که تا آنزمان بیل مکانیکی تعمیر شود و از خط خارج شود، در آن نقطه می ماند. و ای ف ز ز از س ز ازار و آن و ر ایکی اجام ه ات ا اط ا ​​ق او ج ازه جازه ق ش ش آز آز آز آز آز.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه با توجه به خط مشی در حال تغییر، آیا نباید کامل متوقف شود یا اینکه اگر سرعت کمتری امکان خروج از خط وجود داشته باشد، گفت: نمی توان با قاطعیت اعلام کرد. که اگر با سرعت 15 کیلومتری از خط نمی‌شود اما به دلیل خارج از این موضوع باید لوکوموتیوران سرعت خود را در نقطه نظر تا 15 کیلومتری پایین می‌آورند به عنوان مثال زمانی که در قوانین راهنمایی رانندگی در زمانی که خودرو پشت چراغ قرمز حضور دارد، اعلام می‌کند. ممکن است اگر خودرویی چراغ قرمز را ررد کند، تصادفی رخ دهم تمت ممربران ممکن است اگر خودرویی چراغ قرمز را نشان دهد ممکن است. اما پیمانکار مورد نظر طی ماه‌های گذشته روی همین خط کار کرده بود و همین خط ب.در اما پیمانکار طی ماه‌های گذشته روی بود. در عین حال همین خط ریلی زیر بار ترافیکی قرار داشت و هیچ اتفاقی برای آن رخ ندا داشت. اما خطای دیگری رخ داد که باعث بروز این حادثه شد.

کمیسیون عالی سوانح در پاسخ به سوال دیگری درباره چن برخوردی آن اخران مقصران گفت: دستگاه قضایی باید برای برخورد با آن‌ها تصمیم بگیرد راه‌آهن نیز باید تصمیم بگیرد که به عنوان مثال تصمیم گرفته شود که به پیمانکار اجازه دهد که خط را شروع کند یا به کوموتیوران اجازه فعالیت بدهد یا خیر.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا