عمومی

هوای زنجان خنک تر می شود – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

حا مان یا ر ب ب گ گ گ ی ج ی ا اسان طی چ ش ش ش اشاه و

ی ز از ق با اد ش اَسان و اَد زاز یان: ر ای

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت هوای استان اشاره کرد رونو گفت: ادمای هوای شمدیرکل هواشناسی استان استای هوای ا

رحمان نیاجان تاکید کرد: امروز از بیش از ۶ درجه سانتی گراد دمای زن کاهش می‌یابد.

ی د ی ف ز جان آشه و افز: مای ف ز جان

دکمه بازگشت به بالا