اجتماع

واکسینه اجتماعی کودکان با اجرای طرح «پاک»/ گلستان پایلوت شد

گزارشگر یک/گلستان استاندارد گلستان طرح پاک را واکسیناسیون اجتماعی کودکان دانست و گفت: استان گلستان در اجرای طرح پاک(پرورش آوان کودکی) به عنوان پایلوت کشور انتخاب شده است.

علی محمد زنگانه عصر شنبه 12 شهریور در جلسه شورای آموزش و پرورش استان گلستان اظهار کرد: توجه قابل توجهی به مدارس غیرانتفاعی ما در فضای استجیاری قرار دارند و برخی از این ساختمانهای آموزشی گرچه قابلیت کارگیری مدرسه را دارند اما قدمت بالای آنها باعث بروز مشکل می شود. در صدور مجوز استحکام بنا شده است.

وی با بیان اینکه مهلت ما به مدارس غیرانتفاعی تخریبی مشروط است، افزود: اداره کل نوسازی مدارس باید با همکاری معاونت عمرانی و سایر بخش ها باید فضاهای دارای کاربری مفید آموزشی را به سرعت در اختیار این مدارس قرار دهند، همچنین از مجموع تسهیلات استان و منابع برخوردار است. بانکی به این مدارس داده می شود تا مدرسه نوساز و مقاوم بسازند، از طرفی مدارس غیرانتفاعی دارای قدمت بالا مکلف هستند در این فاصله نسبت به مکان های اجاره ای اقدام می کنند که امکان صدور مجوز استحکام بنا را داشته باشد.

استاندارد گلستان با اشاره به اینکه در طرح پرورش اعوان کودکی(پاک) به دنبال تربیت نسل خودکنترل هستیم، کرد: این سن طلایی است و در این سن رشد و کنترل همه جانبه ای که رخ می دهد به شکل شخصیتی می شود که می شود. واکسیناسیون اجتماعی شده و در سنین بالاتر با IQ بالاتر، خودکنترلی بیود شتر و ضریب موفقی شتر یریی موفی.

زنگانه با توجه به طرح پاک سه بخش آموزش زودهنگام، مراقبت و ایجاد امنیت، تغذیه و سلامت می شود، بیان کرد: مطالعات طولی نشان می دهد که قابلیت های متفاوتی در افراد دارد که تحت برنامه های پرورش کودکان قرار دارند.

وی با اشاره به این که کودکی را سن طلایی می دانیم و افرادی که تحت برنامه های طرح قرار دادن میزان شکل گیری طرح های ناکارآمد در آنها کمتر است، مشخص می کند: با شکل گیری هر کدام از این طرحواره های ناکارآمد برخی از آنها آسیب های اجتماعی و حتی جرایم دور از انتظار انسان نیست بنابراین ما این سن را به عنوان طلایی رشد و بهترین زمان مداخلات برای پرورش نسل خودکنترل می دانم.

استاندارد گلستان اضافه کرد: گلستان در اجرای طرح پاک به عنوان پایلوت جامع کشور انتخاب شده و این برنامه برای پیش از مدرسه است، همچنین مداخله دیگری تحت عنوان مراقبت اجتماعی دانش آموزان(نماد) ویژه سنین مدرسه اجرا می شود که یک بخش ارتقایی می یابد. و بخش دیگری از آن نظام شناسایی و غربالگری زودهنگام است تا با شناسنامه رار ام ظرام اختلام بخش دیگری از آن نظام شناسایی و غربالگری زودهنگام است تا با

زنگانه با بیان اینکه در طرح نماد افراد آسیب دیده از شناسایی تحت حمایت درمانی، ای، حقوقی، قضایی و غیره قرار می گیرند، پس از آن می توان گفت: نونهالان، کودکان، نوجوانان و جوانان فرزندان ما هستند و باید همه جانبه از آنها صیانت کنیم. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا