اقتصادی

وزارت انرژی را تشکیل دهید

یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی را اعلام کرد و گفت: با انضمام بخش‌های انرژی از وزارت نیرو و ادغام آن با زیرمجموعه‌های وزارت نفت، بهتر است وزارت انرژی تشکیل شود. منابع نفت و گاز که جزو منابع اصلی انرژی هستند در اختیار وزارت نفت و سایر اقلام تولید انرژی در اختیار وزارت نیرو است و باید منابع انرژی را در اختیار وزارت انرژی قرار دهد.

داریوش مختاری در گفت و گو با گزارشگر یک، با بیان اینکه در چنین حالتی بهتر است وزارت انرژی، انرژی برق آبی را که تنها شش درصد کل انرژی برق کشور را تامین می‌کند، از وزارت آب، و منابع کشاورزی طبیعی خریداری می‌شود، گفت: نیازهای انرژی و آب در مناطق شهری توسط دو وزارتخانه تامین می‌شود و در اختیار متولی واحد مدیریت شهری یعنی شهردارتخانه دوخاهر. به این ترتیب، با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارآمدی و پاسخگویی در مدیریت شهری نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در پیکره‌های شهری لازم است مدیریت امور به صورت پیوسته باشد. به این ترتیب می‌توان وزارتخانه انرژی و وزارتخانه آب، کشاورزی و منابع طبیعی داشت. در همان حال، با مدیریت کلیه امور مدیریت شهری به شهرداری‌ها، امکان کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت را فراهم کرد. این چیدمان نیازمند تغیرات اساسی در قانون تاسیس شهرداری هاست. بدون انجام اصلاحات بنیادین در این قانون هرگز نباید یادشده را به شهرداری‌ها انجام داد.

این کارشناس منابع آبگیر با تاکید بر این که به واقع، همگنی مدیریت اصلی چیدمان اجزای تشکیلات اجرایی است و بر پایه آن، اقدام به همگن در یک وزارتخانه قرار می‌دهد، گفت: از دیدگاه نهادی، رعایت اصل همگنی در چیدمان اجزای دستگاه‌های اجرایی به کار می‌رود. کاهش هزینه های مبادلاتی بین دستگاه های اجرایی کمک زیادی می کند. به طوری که میزان بهره‌برداری در امور اجرایی بسیار افزایش یابد، می‌کند و می‌توان انتظار داشت که انجام امور نه تنها به طور خودکار انجام شود، بلکه اثر بخشی بالاتر خواهد بود. در نتیجه بهره‌وری سازمانی افزایش پیدا می‌کند.

مختاری با بیان اینکه چیدمان درست یک وزارتخانه می‌تواند به اصل پاسخ (Accountability) یک تشکیلات اجرایی را ارائه کند، تأکید کرد: دو یا چند پارچه‌بودن یک بخش بخشی بخش آب، کشاورزی و منابع طبیعی زمینه پاسخگوبودن دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. لازم است بخش آب با افزودن بخش‌های همگن از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های وابسته با یک وزارتخانه یکپارچه و پاسخگو به نام وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی جایگزین شود. ه ی ز ازان م زی جایگ اه یک زاز آن ق ت اد ش ایای و هاخ

ی اده داد: ر اَن حال بای یای یازه ایه ا ا ا ه ه ه ه ه ه ه ای تاب یاچه یا،

وی با تاکید بر این که وزارت انرژی نیز در ملاحظات زیست‌محیطی، منابع انرژی مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را تامین می‌کند، گفت: در این میان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحو شایسته‌ای می‌تواند طرح آمایش سرزمین را اجرا کند و نظام فنی را انجام دهد. و کشور اجرایی به نحو شایسته‌تری می‌تواند پیاده‌سازی شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت دقیق خواهد داشت.

به گفته این کارشناس در گذشته، جداکردن بخش آب از کشاورزی به گسترش بی‌رویه سدسازی انجام می‌شود. توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی در تأسیس بنگاه توسعه آبیاری از سال ۱۳۳۲ هجری خورشیدی زجو وظایف قالب وزارت کدشاو قری زی. سپس جزوه وزارت آب و برق قرار گرفت. ه عای خ ی قهای ت ادات سات سای ی ا ار اجایی ر کش ز از ز گذ گذ

مختاری با بیان اینکه سکانداران اصلی این تحول در مدیریت آب، تخصص‌های هیدرولوژی و عمران بودند که با ترکیب منابع نفتی و دیوانسالاری دولتی با دانش بعدی هیدرولوژی و عمران، یک معجونی از همزیستی قدرت و بتن پدید آوردند که منابع آب را با ساخت کنترل کردند. ۶۰۰ سد دیگر انجام شد که زمینه‌های جدی در حقابه‌های کشاورزی سنتی و حقابه رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و طالاب‌ها را فراهم کرد، گفت: برخی از این سدها بدون رعایت ضوابط کافی زیست‌محی بوده و با انتقال آب بین حوزه‌ای، توسعه شهرهای بزرگ کشور را فراهم می‌کنند. کردند.

وی اظهار کرد: نمونه آن توسعه بی‌رویه کلانشهر تهران است. مجموعه هیدرلوژیست‌ها و مهندسان عمران بر سدسازی‌های بی‌رویه و علاوه بر آن، زمینه بحران فزاینده منابع آب زیرزمینی را فراهم کرد. ض ض ه یای ش که یش ح ه ه ه، ب باالاز زاز ز ز ا و و و و و ه ه ز ز ز ز زاه پایی کاس. این شیوه بهره برداری از منابع آب ادامه دارد. عمده منابع منازعات فزاینده بر سر منابع آب در کشور محصول سدسازی‌های بی‌رویه و غیرضروری بوده است.

این کارشناس با بیان اینکه یکدستی وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی کمک می‌کند که از ساخت سدهای اضافی خودداری شود و در خصوص تصمیم‌گیری‌های تصمیم‌گیری شده کارشناسی و برنامه‌ریزی درستی پیشبینی و اجرا شود، تاکید کرد: آنچه گفته شده مربوط به پدیدآوردن حکمرانی خوب است. دولت است. در حالی که حکمرانی خوبی در بخش‌های آب و انرژی از مشارکت دوسویه دولت و جامعه محلی پدید می‌آید. در این میان نهادها مشارکت کشاورزان در مدیریت آب و ایجاد همکاری بین دولت و جامعه محلی یعنی تشکل‌های کشاورزی و آب‌بران منابع قرن‌های پیشین یک اصل است.

به مختاری باید یادآوری کرد که منابع فراوانی در پهنه جغرافیای ایران نه تنها زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌کند بلکه به دنبال نادیده‌گرفتن هزینه‌ها فرصت منابع محدودی از منابع آب، تخصیص نابهینه‌سازی شده است. دقت در پیاده‌سازی امور اجرایی و چیدمان درست امور اجرایی، امکان صرفه‌جویی در منابع و رعایت اصول پایداری محیط زیداری محیط زیداری محیط زیست محیطی زیداری

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا