حوادث و رویداد

١٢٩ ساختمان پرخطر تهران نیازمند اقدام عاجل/ تایید نهایی ایمنی پلاسکو پس از استقرار کسبه

طرح آتش نشانی تهران بااشاره به بررسی وضعیت ایمنی 23 هزار ساختمان شهر گفت: قانون آتش نشانی تهران بااشاره به بررسی وضعیت ایمنی 23 هزار ساختمان شهر گفت: حقوقی که نمی تواند امنیت را در شهر داشته باشد و از مجلس درخواست کند که این قوانین ورود را اصلاح کنند.

به گزارش گزارشگر یک، مهدی داوری امروز در یک نشست خبری گفت: هر چند بیماری در طی سال های گذشته تاثیرات خود را گذاشته اما خللی در خدمات آتش نشان به وجود نیامد. همه به خاطر داریم که ضد عفونی معابر بحثی جدی بود که آتش نشانی تهرد شتان نیز با ی ه راق ی.

وی ادامه داد: بیش از 60 درصد پرسنل دچار این بیماری شدند و سه تن از همکاران ید شمارید وی ادامه داد:

ورود ۷۰ خودروی سبک اطفایی به ناوگان آتش نشانی

وی گفت: همچنین برنامه های توسعه ای سازمان مانند به روز رسانی امکانات نیز انجام شد. امسال برنامه برای اضافه شدن 120 دستگاه خودرو سبک اطفایی به ناوگان آتش نشانی را نشان می دهد که تا به حال 70 خودرو در ردیف عملیاتی در حال عملیات قرار گرفته است. در شهری مثل تهران که با بافت های قدیمی و معابر باریک روبروست این اسن امکان ردر است.

وی گفت: طی دو سال اخیر پنج ایستگاه به آتش نشانی اضافه شد. دو ایستگاه را نیز در زمان بسیار نزدیک در دستور کار دریم که کار داریم که انتظار داریم یکی از آن ها در قیطریه پیش از اردیبهشت به برداشت برسد. همچنین برای سه ایستگاه دیگر نیز برنامه هایی داریم که بر اساس بررسی های انجام شده افزایش ایستگاه ها با کاهش زمان کاهش زمان پاسخگویی است.

9600 ساختمان پرخطر در تهران/ 129 ساختمان نیازمند اقدام عاجل

داوری اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائلی که آتش نشانی شره ایمنی ساختمان است. طبق وظایف ذاتی خود، هر چند گاهی اوقات برخی از مواردی که در سال جاری وجود دارد، اما با این وجود در سال جاری 23 هزار ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. .

شرکت آتشنشانی تهران این را هم گفت که در این مورد نیازمند هم گراود شم کم تاود ک هم گفت که در شم. ضمن اینکه قوانین حال حاضر امکان بر قرار شدن ایمنی در شهر را ندارند و آن مکنود ا ن مجلس درخو کات ضمن اینکه قوانین حال حاضر حاضر هستند.

وی در خصوص ارائه آموزش های شهروندی گفت: آموزش های شهروندی در دستور کار آتش شان. حدود 650 هزار نفر از شهروندان را آموزش ایمنی دادیم که 400 هزار نفر از طریق فضای مجازی و 250 هزای مجازی و 250 نفر دیگر نیز به صورت حضوری آموزش دیدند.

وی گفت: همچنین 7000 نفر آموزش های سطح C را گذراندند و به آتش نشانان داوطلب پیو. امیدواریم با کمرنگ شدن این ویروس این فعالیت ها را با جدیت و سرعت بیشتر ادامه می دهد.

۲ حادثه و ۴ در چهارشنبه سوری امسال

وی درباره حوادث چهارشنبه سوری امسال تااکنون با اشاره به پایین بودن و کم بودن این حوادث گفت: تا به حال در تهران دو حادثه انفجار محترقه بوده و چهار حادثه بوده است. امیدواریم با مراقبت و احتیاط حادثه ای رخ ندهد.

مهدی داوری در خصوص نقش سازمان آتش نشانی در خصوص گودبرداری های غیر اصولی و ناایمن سطح شهر چیست و چقدر تاثیرگذار است گفت: هر چند حوزه پایداری سازه ها در زمینه تخصصی سازمان نیست اما بنا به وظایف ذاتی خود مرتباً این گود ها را به عهده دارند. رصد می کنیم و گزارشات لازم را اعلام می کنیم اما باید دقیق تر نیازمنس کحضور رصد می کنیم و گزارشات لازم را اعلام می کنیم.

تایید امنیت نهایی پلاسکو پس از استقرار کسبه

وی همچنین درباره امنیت موقت به ساختمان پلاسکو اظهار کرد: در حقیقت نگاه سخت به سلاسکو با توجه به جامعه ای است که در جامعه جامعه جامعه جامعه داشته است. آن چیزی که به عنوان «موقت» گفته می‌شود بابت ضوابط نیست چرا که تعداد کسب‌ها بسیار بالاست و باید پس از مدتی بازدید انجام دهیم چرا که فاکتورهای بسیار قابل تغییر هستند. گاهی اوقات از بین رفتن یکی از تمهیدات ساختمان را از استاندارد ایمنی می کند بر همین اساس تعیین سازمان در یک بازه زمانی خاص، با توجه به حضور کسبه اگر مشکلی وجود نداشت تاییدیه را خواهد داد.

وی در خصوص پایش سلامت آتش نشانان ل آتش نمی شود آتش انکار کنیم که شغل نشان سختی ل و آنشنان در معرض آسیب های مختلف هستند; از خطر عملیات ها تا حضور در دود و آوار که ممکن است این افراد با مشکلاتی رو به رو شوند از عملیات ها تا حضور در معرض دود و آوار که ممکن است این باشد. در ایام قراردادی را بستیم که سلامت آتش نشانان مورد پایش قرار می گیرد که ارار امسال کیش یعنی هر آتش نشان باید یک پرونده سلامت داشته باشد. بخش پایش سلامت روانی نیز یکی از

داوری درباره زمان حضور آتش نشانان در محل حوادث گفت: در حقیقت دو بخش اصلی دارد که یک بخش تماس با آتش نشانی است که در استانداردهای جهانی یک دقیقه تعریف می شود. خروج نشانان از ایستگاه دو دقیقه و بین چهار تا شش دقیقه برای رسیدن به محل حاد ثه دو دقیقه و بین چهار تاشش دقیقه یعنی به طور کلی در جهان استاندارد بین ۶ تا ۸ دقیقه تعریف شده مشدر در نشان آتشی در شانی تهیان. اضافه شدن ایستگاه های جدید در شهر نیز به منظور کاهش زمان رسیدن به حادثه است.

پروژه آتشنشانی تهران به فعالیت های ایستگاه روزانه اشاره کرد که با سوله یاد وی در این باره اضافه کرد در ایستگاه های زمان ترافیک روزانه تهران این ماموریت را این ماموریت را دراند که در آنها در اسخگویی به حوادث چابکی را باید داشته باشد.

وی در خصوص نردبان های آتش نشانی گفت: احساسی نمی کنم هر چند که تنردبای ها را تشریح می کند: وی در خصوص نردبان های هر چقدر این نردبان ها بلند تر می شود قدرت مانور آن کمتر می شود، بنابراین نباید متکی به وجود نردبان باشد و باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

مدیر آتش نشانی تهران با بیان اینکه با یک سطح نگاهی به آتش نشانی متوجه می شود که در وضعیت بدی قرار نداریم گفت: مدعی نیستیم که در نقطه مطلوبی هستیم که در مسیر بدی نیستیم و سعی می کنم این شرایط را هم داشته باشیم. ارتقا. آتش نشانی تهران از توانمندترین آتش نشانی های کشور است.

وی در رابطه با طرح پلاک ایمن نیز گفت: امنیت را نباید فقط مخصوص برج ها و اماکن صنعتی بدانیم، بسیار مهم است که در آشپزخانه، ایمنی در گرمایش منزل، ایمنی در استفاده از لوازم برقی و .. مد نظر قرار گرفته شود. پلاک ایمان دقت را در محیط زندگی افزایش می دهد. طرح پلاک ایمان مبنی بر خود ارزیابی محیط زیست برای ایمنی محل زندگیشان است.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران با بیان اینکه خواهش ما است که به نقش ایمنی توجه بیشتری داشته باشد گفت: این اتفاق قابل قبول است.

وی درباره لایحه سازمان آتش نشانی برای اصلاح قوانین نیز، گفت: شورای شهر تهران باتوجه به اهمیت در شهر تهران سازمان را موظف کرده لایحه ای را آماده کند که برای ارسال به مجلس از طریق شورای عالی استانها اقدام کند.

رئیس سازمان آتش نشانی افزود: سالهاست لایحه مدیریت یکپارچه شهرها و روستاهای کشور دولت بی نتیجه مانده و ونوز مانده و مراحل نهایی را مراحل نهایی را طی نکرده است.

سازمان آتش نشانی در خصوص حضور آتش نشانان زن در این سازمان نیز اظهار کرد: بعد از طی شدن روندی که در نظر گرفته شده است، آتش نشان برای اجرای عملیات حاضر خواهد شد.

وی اعلام کرد آتش نشانی که آتش شهید نیز شهید شدند نیز اعلام کردند: با تایید رهبر موضم انقلاب موضوع انقلاب، موضوع شهادت آتش نشانان پلاسکو تایید شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا