اقتصادی

پاسخ معاون میراث به یک اعتراض: اتفاقا کار بزرگ و شاهکاری کردیم

معاون فرهنگی در پاسخ به اعتراضی که به دستوالعمال اداری و استخدامی کارکنان پایگاه‌های میراث ملی و جهانی تبدیل شده است، گفت: ما اتفاقاً کار بسیار زیادی برای پایگاه‌ها انجام دادیم، شاهکاری شد که مشکل در پرداخت حقوق‌ها حل شده است.

هفته گذشته جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌های سرگشاده نسبت به دستورالعمل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره وضعیت و استفاده از نیروی انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترضان و نسبت به آینده مرمت، نگهداری شدند. و حفاظت از آثار تاریخی، هشدار دادند. این دستورالعمل که در ۱۴ تیرماه ۰۱ با هدف انتظام بخشی به امور اداری و استفاده از کارگران پایگاه‌های ملی و جهانی، صادر شده، دست‌مایه نگرانی‌ها و اعتراض‌هایی است، به ویژه آن‌که علاوه بر تفویض اختیار امور پایگاه‌ها به استان‌ها، پای شرکت‌های پیمانکار را به مناطق دیگر. تاریخی باز خواهد کرد.

با این وجود، علی دارابی ـ معاون میراث فرهنگی و قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ـ گردشگری و صنایع دستی ـ محتویات این دستورالعمل را کاملاً قابل دفاع می‌داند.

دارابی در گفت‌وگو با گزارشگر یک اظهار کرد: ما کار بسیار بزرگ گی درم ای پایگایای ای. حقوق آن‌ها را که از محل اعتبارات عمرانی (بودلک دارایی) پرداخت می‌شود و تا برج چهار و پنج به پایان می‌افتد، با دستور رئیس‌جمهور از فروردین ماه ۱۴۰۱ و از محل بودجه پرداخت می‌شود. با صدای بلند هم اعلام می‌کنم هرکسی حقوقش عقب افتاده، اعلام کند که ما می‌کنیم. چون گزارشی از گزارشی که داریم از فروردین‌ماه ۱۴۰۱ حقوق همه پایگاه‌های میراث ماه را داریم.

او ادامه داد: این موضوع است که نظام برنامه ریزی و بودجه، آنرد تشن ایی که استخدی شد که سیستم نظام سازمان امه داد: چرا که بخشی از این افراد کار وزارت میراث فرهنگی فرهنگی و پروژه‌های کار می‌کنند، زمانی که هم پروژه تمام می‌شود، باید از آن‌ها با پایان همکاری و پروژه، حضور خود را در پایگاه‌های ادامه داده و برداشت کند که دیگر باید باشد. استفاده شوند.

عان یاث ف افز: بای یان پایگاه وارار ی اثاث ا اتاه ای ض ضات رابان. هر کس پروژه‌ای می‌گیرد، یکی دو ساله کارش تمام می‌شود، به معنای تلقین نیوت است که حق و پروژه‌ای می‌گیرند، یکی دو ساله کارش می‌شود. زیبا هنرمندی ما این است که بهترین این نیروها را جذب کنیم.

دارابی گفت: به هر حال، ‌کار بزرگی که انجام شد، شاهکاری در دومر در شقای رئیسی و دارابی گفت: به هر حال، کار بزرگی که انجام می‌دهد. یادتان می‌آید آقای رئیسی وقتی به تخت جمشید رفته بودند، همکاران ما در پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به آنها گفتند پنج ماه حقوق نگرفته‌اند، حالا ما با دستور رئیس‌جمهور حقوق این نیروها را از محل بودجه جاری می‌کنیم.

قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به استمرار پرداخت حقوق پایگاه‌های میراث ملی و جهانی از محل بودجه جاری، بیان کرد: این دستور به تصویب رسید و هیأت دولت را تصویب کرد. فقط هم اکنون شامل میراث فرهنگی نمی شود، این مصوبه به سایر دستگاه ها دهم تسری پیها کر است. آقای رئیسی هم اعلام کرد که هر کسی با دولت کار می کند ما را به عنوان دولت باید حقوقش را به موقع پرداخت کند، از این که به چه شیوه هایی با ما (دولت) کار می کند، رها می شود.

پیش‌تر در آخرین گردهمایی‌ها پایگاه‌های میراث ملی و جهانی ـ در عین حالی که اعتراض‌هایی نسبت به پرداخت دیرهنگام بودجه این پایگاه‌ها مطرح می‌شود، محمدرضا دشتی اردکانی ـ فرماندهی فرهنگی فرهنگی گردشگری و میراث‌فرهنگی مجلس، درباره وضعیت پرداخت حقوق منابع پایگاه‌های میراث فرهنگی به وزارت میراث، صنعت و صنایع دستیگ تذکر داده بود: 100 نفر در پایگاه‌ها بلات کلیف،هاندگی کناکی گردشگری و صنایع دستیگ تذکر داده بود: 1100 البته در این موضوع دولت باید اقدماتی را انجام دهد و مطمئن باشد اگر بودجه‌ای دولت باید اقدماتی را انجام دهد و مطمئن باشد اگر بودجه‌ای بخواثم شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا