اقتصادی

پای وزارتخانه سوم هم به «حراج ملی» باز شد

«حراج ملی» در هفتمین دور برگزاری با حواشی قابل توجه همراه شد. در کنار ابهاماتی که عده‌ای به مشکلات مربوط به اصالت‌سنجی آثار مطرح شده بودند، حالا اما نقش کم‌رنگ برخی وزارتخانه‌ها انتقادهایی را متوجه متولیان این رویداد و ساز و کار دریافت مجوز کرده‌اند.

رویداد «حراج ملی» با توجه به آثاری که در هفتمین دوره خود ارائه کرده است، وزارت خانه های متعددی از جمله صمت (باتوجه به حضور فرش در این رویداد و استقرار مرکز ملی فرش ایران در وزارت صمت)، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. باتوجه به حضور صنایع دستی و هنرهای سنتی در این رویداد و ارتباط این حوزه با وزارت میراث فرهنگی) و در نهایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به انحصار صدور مجوز از سوی ارشاد برای برگزاری حراجی‌ها را متوجه خود می‌کند.

انتقادهایی که اما اخیرا وارد شده اند، بیشتر به بحث ناهماهنگی در میان ارگان ها مرتبط است و نقش برخی از وزارتخانه ها ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین وزارت صمت در این راستا نادیده گرفته شده است.

مسئولین حراجی می‌گویند، «از ارشاد مجوز گرفته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد اویه این اتادال شان اوین این ریی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با تأکید بر اینکه حراج ملی زیرمجموعه‌ای از این وزارتخانه است، در پاسخگویی درباره آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است را می‌داند وزارت میراث فرهنگی می‌داند.
با این همه میراثی‌ها اعلام کردند که «هیچ مجوزی برای این حراجیو از سراهو از سروی این وزار این همه میراثی‌ها اعلام کرده‌اند که «هیچ». آار داه «« باس «ه ق ف ی سود و ای آثار خ ز ز ز ز م ه و و و باب باه ج ات اسای».

در این زمینه بخوانید:

ضیافتی هنری به قیمت حراج آثار ملی؟/مسوولان حراج پاسخ داد

اعتراض به «حراج ملی»: خروج این آثار از کشور جرم است

گزارشگر یک در ادامه بررسی شرایط حراج ملی، با عبدالله احراری، عامل توسعه شبکه ملی دست بافته‌های دستگاه‌های جهاد دانشگاهی و عضو پیوسته انجمن علمی فرش گفت‌وگویی انجام داده است.

او ی ای ز ه قش ز زاخ خ ـ ز ز ز ز ص ا ا ا ا ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ش ش ش ش ش ش ش و کای باه بای یای یای یاه یاه

اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود ندارد

احراری در ابتدا و در پاسخ به این پرسش که چقدر رویداد ملی بر اسشاس ساز و کار درستر این پرسش که چقدر رخ می دهد. می‌گوید: «این رویداد اجرا می‌شود، اما مثل خیلی از رویدادها نیسود تنا با بقاعده، کیا شود، اما مثل خیگوید: وجود رویدادهایی از جنس «حراج ملی» در ایران بد نیست و به نظرم ذاتا کاشو خوبی می شود. مشکلی که وجود دارد این است که در ایران نه تشکیلات ضابطه مندی وجود دارد و نه اساس اعتمادی به این رویدادها در کشور وجود دارد.»
او ادامه می‌دهد: «مجموعا چنین رویدادهایی خوب هستند، ولی در کشور مر او اگر اجرا شود، او ادامه می‌دهد:

این کارشناس با اشاره به لزوم وجود یک سازمان مقتدر در این زمینه می‌گوید: «افراد متولی نیامده‌اند از مجموعه‌ای که به این آثار هویت‌بخشی داده‌اند، مجوز دریافت می‌کنند تا این مجموعه نیز بتواند نظارت کامل داشته باشد. زمانی از این رویداد می‌شود که مجموعه‌ای برگزار می‌کند، یک شایگاه قانونی زمانی از این رویداد می‌شود که مجموعه‌ای شود.

عضو پیوسته انجمن علمی فرش می‌کند: «چون این جایگاه قانونی وجود ندارد و اگر هم هست، شفاف نیست و تلاشی نیست که چه میراث فرهنگی مرکز ملی فرش به آن مشروعیت‌دهنده است و از طرفی از پیشکسوتان این حوزه نیز حمایت نشده است. نتیجه خوبی نرسیده است.»

درباره تأثیرات منفی ناهماهنگی وزارتخانه‌ها برای برگزاری حراج ملی، چنین اعتقادی دارد: «سابقه هماهنگ نبودن وزارتخانه‌ها مانند میراث فرهنگی و ارشاد تنها به حراج ملی باز نمی‌گردد؛ موارد متعددی برای آن وجود دارد. این تناقض همیشه وجود دارد و نمونه‌های زیادی برای آن وجود دارد. در یک بخش‌هایی از میراث فرهنگی خودش را دخیل می‌کند، یکش بخش‌هاییر میراث فرهنگی خودش را دخیل می‌کند، یکو بخش‌هاییر می‌کند.

او ادامه داد: «در واقع هرجا که حراجی برگزار می‌شود، از طریق لابی‌گری در داخل ارشاد بوده است و فقط با یک وزارتخانه همکاری می‌کند و دستگاه‌های به یادداشت‌هایی که وجود دارد، اصلاً ترسیده‌اند که مشارکت کنند و نکنند. چون اینجا سکوت می‌کنند، طبیعتا که ذی نفع اصلی هستند، از سازمان اصلی دستور می‌گیرند و به این ترتیب می‌شوند که این رویداد به طریق ضعیفی برگزار می‌شود و حتی ممکن است در مورد آثار عده‌ای نیز کلاه برود باشد.»

این کارشناس همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بهتر است فقط یک وزارتخانه صدولی این کارشناس در پاسخ به این سوال که گفت: «بله و فکر می‌کنم چون حراج ملی یک بحث تجاری است، وزارت صمت باید خر رانأس همه و. حراجی یک نمایشگاه و تجارت است و به نظر من صمت یا میراث فرهنگی باید متولی آن باشد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می‌رسد که در این میان جایگاه ویژه‌ای ندارد.»

او ادامه داد: «اگر حوزه سینما یا فیلم و مستند بود، باید ارشاد در رأس صدور متقوز قرار می‌گیرد اما وقتی که ما از هنرهای سنتی و صنایع دستی استفاده کنیم، به نظر می رسد این حق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در رأس آن وزارت صمت باشد.»

احراری در انتها به این سوال که اساسا رویدادهایی از جنس «حراج ملی» با حضور آثار مرتبط با حوزه دستی و هنرهای سنتی چقدر به حفظ جایگاه این حوزه کمک می کند، می‌گوید: «به نظر من خیلی مهم است. حراجی با این مفهوم که شما یک رویداد هنری را با مفهوم عام حراجی متفا برگزار می کنید. قیمت برخی از آثار در حراجی مشخص می شود. رویدادی که در آن افراد به صنایع دستی و فرشتگان می‌خواهند داشته باشند و باید ببینند چقدر برای آن پول پرداخت می‌شوند و بنابراین عده‌ای حضور خواهند داشت که می‌دانند و از طرفی دیگر می‌دانند که پشت این رویداد نیز چند نفر هستند که دیدگاه دارند. »
او ادامه داد: «این رویداد علاوه بر این در مورد جایگاه صنایع دستی را نشان می‌دهد، وحور ایداد علاوه بر این که جایگاه ادامه داد: کگرد ش ی

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا