اجتماع

پرداخت یک میلیارد تومان به داروخانه‌های گلستان در طرح دارویار

گزارشگر یک/گلستان ی ی ل اام گان گف: ر ه ج اجای ط جای یار اار اام ی اام گان

سیدمحمد حسینی با اشاره به اجرای طرح دارویار، اظهار کرد: بیش از یک میلیارد تومان به داروخانه های طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت گلستان به منظور اصلاح سیاست های ارزی دارو و در راستای اجرای طرح دارویار پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه طرح دارویار از بیست و سوم تیر ماه سالجاری و با هدف تغییر قیمت و به منظور حمایت از داروخانه اجرا شد، افزود: این طرح به منظور جلوگیری از نقدینگی دارو در بازار اجرا شد و در مرحله اول اجرای این دارو. طرح پرداخت سهم ارز دارو از سوی اداره کل بیمه سلامت گلستان به داروخد تلفن های این اسیان مبارای.

مدیرکل بیمه سلامت گلستان با اشاره به این که طرح ملی دارویار به منظور اصلاح سیاست های ارزی دارو و با هدف پرداختی مردم و منطقی شدن قیمت دارو اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین با استفاده از اعتبار به استان جهت پرداخت مطالبات داروخانه ها، با پرداخت. بیش از ۶ میلیارد تومان کلیه مطالبات داروخانه های استان تا پایان شیر شهد پرداخت.

حسینی با بیان اینکه در این طرح ۳۶۶ قلم دارویی، یارانه سلامت می گیرند و ۱۱۹ قلم دارویی بدون نسخه که پیش از این پوشش بیمه نبوده، پوشش بیمه قرار گرفته است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا