عمومی

پلمب ۳ مرکز غیر مجاز خدمات پوستی در مشهد / بازداشت متهم سابقه‌دار – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

ه گزاش خای ه، ک اظ غفای اظهار داشت: ه کز ف که ه ه ج ج ج ا ائه ائه ا ا و ا ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش ش

ی ظات بان و اعار د ا شگ پزشکی ا اد اه داد

ی افز: ای کز جاز باهی ه ان ا ان ا ای وای وای ظ ش م م ی ای ای ه س ا ااقه اافق وام وام.

غفاريان با بيان اينكه دو مركز متخلف ديگر در پاركينگ يك ساختمان و يك فعاليت مسكوني منزل، گفت: در اين دو مركز غيرمجاز نيز افراد غيرپزشك به صورت غيرمجاز خدمات تزريق خدمات ژل و بوتاکس به پیشنهاد می‌کردند که مراکز مزبور پلمب می‌شوند و از ادامه آن‌ها جلوگیری می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا