عمومی

پنج دقیقه تا توافق در وین

تجربه نشان می دهد که «میخاییل اولیانوف» همیشه اخبار دست اول را از برنامه های آموزشی و این که در نهایت به عنوان اراده همه طرف های حذف کننده برجام خوانده شده، منتشر کرده است. اینگونه اظهارات و خبرها در مقابل القای بدگمانی هایی بوده است که از برخی دیپلمات ها، ناظران و رسانه ها از ابتدایی شروع دور تازه مذاکره که با حضور تیم دیپلمات های دولت «ابراهیم رئیسی» آغاز شد، جریان داشت و همچنان ادامه دارد.

حالا باید دید که به ویژه متقاضیان ایرانی و آمریکا یی در ازگشت ها چچمدان چوین الا باید دید که به ویژه مشتریان ایرانی و شوک‌آور خواهد بود اگر به همه خوش‌بینی‌ها، در آخرین لحظه دوباره شکار اختلافات. بدیهی نیز آن است که طرف‌های ایرانی و آمریکایی آمده‌اند که با کدیگر آمریکایی توافق کنند این هدایا که مقدمات آن با چاشنی اقدام دولت «جوبایدن» در بازگرداندن برخی معافیت های تحریمی ایران در جمعه گذشته همراه، فضای روابط تهران و واشنگتن را تا حدودی تلطیف کرده است; با استقبال از این اقدام سرد بود و خواستار تهران، اما در مورد توافق تهران بیشتر نمی‌توان گفت. دولت در خود به کنگره آمریکا علت بازگرداندن برخی معافیت‌های تحریمی را وارد گزارش‌های غیر مستقیم واشنگتن و تهران برای احیای برجام به مرحله نهایی، اعلام و هدف از آن را تشویق ایران به پایبندی به این توافق عنوان کرد. «علی شمخانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در واکنش به معافیت تحریم ها علیه کشورها و شرکت های بین المللی مرتبط با فعالیت های هسته ای ایران گفت: انتفاع اقتصادی واقعی، غیر و نظامی آزمایی ایران، شرط لازم برای شکل گیری توافق است.

هنوز خبر تازه از تغییر شکل مذاکرات غیر مستقیم نمایندگان ایران و آمریکا در وین منتشر نشده، اما با نگاه به شواهد چنین می شود که بسترهای لازم برای بازگشت به مذاکرات مستقیم وشبیه آنچه در سال 2015 میلادی رخ داد، بار دیگر تکرار شود. این اتفاق راهگشای راهگشای اصلی است که توافقی است که تهران و واشنگتن به عنوان اصلی طرف‌های تصمیم‌گیرنده برای آن آماده کرده است. اما این توافق، موقت و یا به عبارت نزدیک به واقعیت، مقدمه و پیش‌نید موز توافق‌های خونی اما این توافق، دلیل اینعا، محدود بودن توافق احتمالی در دست انجام به موضوعات هستهای و لزوم بازگشت فوری طرفهای و امریکایی به برجام ایرانی در دوره زمانی 2 تا 3 ماه آینده است. زمان یاد شده نیازی است که همه طرف‌های پیشنهاد کننده برای دستیابی به مدیران باوض هستند در این مدت، طرف‌های راستی آزمایی کرده و ظرفیت‌ها را برای پیش‌روی برای پیش‌روی برای پیش‌روی به سوی توافق‌های بعدی با دامنه وسیع تر ارزیابی می‌کنند.

این امر از آنرو دارای نکات کلیدی است که توافق موقت چه می‌تواند در آن تصمیم بگیرد، خاصه تهران و قرار است واشنگتن می‌دهد که بابیش‌ترین منتقدان و مخالفان برجام و توافق‌های مربوط به آن در داخل و خارج از مرزهای خود روبرو می‌شوند. از این‌رو توافق احتمالی در وین نمی‌تواند بدون وجود چشم‌اندازی از آینده همراه باشد. آنچه تضمین‌کننده توافق‌های بعدی می‌شود، از یک سو، پایبندی طرف‌ها به تفکیکاتشان در خدمت به برغیب و مشارکت متقابل برای گام برداشتن به مراحل بعدی است. از سوی دیگر، میزان امتیازهایی است که تهران و واشنگتن از توافق موقت از وی. امتیازها بیشتر بر نتیجه برد- تصمیم گیری، ایجاد مشکلاتی است که تهران و واشنگتن را در برخورد با چالش های پیش روی آنها پس از این و در کوتاه مدت قادر به پاسخگویی می کند. این چالش ها برای تهران دو سطح اقتصادی- سیاسی و امنیتی دارند. پاسخ به مطالب فوری اقتصادی، نتیجه‌ای است که از توافق احتمالی انتظار می‌رود. بدیهی است برنامه دولت در منطقی کردن مطالب و همچنین کارآمدی آن در مدویریت دو وضعیت با ی. همچنین تهران علاوه بر دولت آمریکا به توافق موقت، انتظار دارد که برای تصمیم گیری احتمالی اسرائیل علیه برجام تدابیر لازم را داشته باشد. در غیر اینصورت، توافق موقت با آسیب جدی وخطر بازگشت به نقطه صفر روبرو خواه.

دولت باید با توجه به رقابت‌های تنگاتنگ حزبی و در توالی انتخامات کنگره امریکیا مهم‌تر اینکه اسرائیل با ارائه تصویری سرکش در مقابل برجام، ممکن است هرآینه به عقد امها یدامها باشد.
هرچه هست، اوضاع در هتل کوبورگ وین در حال حاضر به گونه‌ای اودتر که اولیانوف همری است. پنج دقیقه تا توافق باقی‌است.

دکمه بازگشت به بالا