عمومی

پیام تاسیس سرکنسولگری در کاپان

کاپان (Kapan) که از آن به عنوان قاپان نیز یاد می کنند منطقه ای اسرت در ج2ن ته ار منوب ارمنستان ڌ کاپان (Kapan) که عنوان قاپان نیز یاد می شود. این استان، هم مرز با ایران بوده و از طریق گمرک مغری ارمنستان، بره گمرک نوردوز ایرا. به دلیل وجود معدن های زیاد در کاپان، در دوره قاجاربه این شهر «معدن» گفته می شود که ایاد در دوره این شهر است. ای د ۳۱۶ کی کی یای یان اام ان واق و ایای ی و ر ر ی ی ای ز زازاپ پ پ. کامیون های ایرانی نیز از مرز نوردوز وارد ارمنستان شده و از محور مواصلاتی هویج مواصلاتی کاپایی کامیون های مرز نوردوز وارد می شوند.

تا ای س یک یک کش یگ یگ ی ز از زان خ، ص ا ی ی ی ی ع و یش یش ایشان اس. ر کار فای ه ای ی ص ص اص ص ص ه ه ه ه ه ج ج ج ج ج و و و ز ز از یجاط باط تاسیس سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کاپان به شهر زیر یکر اقدام ضرورز ی سار یک ا

۱- توافقنامه مسکو که بعد از جنگ ۴۴ روزه بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان به آزادسازی هفت شهر آذربایجان و استقرار آتش بس ایجاد شد، نوید بخش مقاومتی صلح و امنیت بود. افاح ک ی ایان د آپان ه ع یای ال مال یان از م ماقشه از م ا ا ا و و ا ا ا ات ا ات.

۲- پایان جنگ آذربایجان و ارمنستان فرصت های خوبی نیز برای همکاری های اقتصادی آفرید و حضور پررنگ ایران در منطقه جغرافیایی قفقاز می تواند باعث تقویت تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی شود. در سال 1398، تجارت ایران با این کشور آغاز شد و انتظار می رود در آینده رشد چشمگیر تجربه کند. سرکنسولگری ایران در کاپان می تواند در این رابطه نقش سازنده ایفا را نشان دهد. وجود جمعیت ۱۸۳ میلیون نفری در پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بازار ییروا

3- به افزایش ترانزیت در مناسبات منطقه ای و بین‌المللی، سرکنسولگری ایران در کاپان می‌تواند در عین حل و کاهش هزینه‌های تریلی و کامیون‌ها و ارائه‌دهی‌های لازم به آنها، ظرفیت‌های ترانزیتی تهران و ایروان را تقویت کند. با توجه به مراحل پایانی ساخت جاده جدید گوروس-کاپان، آغاز همکاری با روسیه، گرجستان و هند برای احداث دالان خلیج فارس به دریای سیاه و اروپا و فعال شدن منطقه آزاد مغری به عنوان یک مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان، نقش سرکنسولگری در کاپان برای تقویت همکارهای اقتصادی پررنگ تر خواهد شد.

4- سیاست دولت سیزدهم، توسعه تجارت خارجی به ویژه در حوزه های اقتصادی با همسایه است. امروز اقتصاد اقتصادی، مقدمه ایجاد آرامش و امنیت در مناطق مختلف به شماره آمده و هر چه سطح اقتصادی، بیشتر باشد، ثبات، امنیت و آرامش افزایش می‌یابد.

۵- ایران با قفقاز جنوبی بویژه جمهوری آذربایجان و ارمنستان روابط دوستانه دارد و این وضعیت، مزیت نسبی کشورمان برای نقش آفرینی جهت تثبیت آتش بس و صلح را افزایش داده است. تاسیس سرکنسولگری در کاپان نه تنهاعلیه یک از قفقاز هیچ چیز جز سرکنسولگری ایران در نخجوان، تلاش برای تقویت امنیت منطقه ای و توسعه همکاری های اقتصادی و فرهنگی را دنبال می کند. پیام نمادین این سرکنسولگری این است که دیگر جنگی در منطقه رخ داده است. ایران دست همسایگان خود را به گرمی می فشارد و درچارچوب احترام متقابل و برای تامین منافع ملی، تقویت مناسبات با همسایگان را در اولویت قرار داده است.

دکمه بازگشت به بالا