اقتصادی

پیشنهادات یک نماینده مجلس برای مدیریت منابع آبی کشور

یک نماینده مجلس شورای اسلامی به پیشنهاداتی برای مدیریت منابع آبی کشور پیشنهاد کرد و اظهار داشت: امروز به جای اینکه به سمت حرکت‌های بزرگ حرکت کنیم، باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای، هدفمند با استفاده از فناوری‌های نوین حرکت کنیم.

احمد راستینه در وگو با گزارشگر یک، درباره وضعیت منابع آبی در کشور گفت: در مورد وضعیت بحرانی آب با توجه به اهمیت مسئله در مدیریت آب، تلاش برای افزایش بهره‌وری آب در کشور، گفت: باید به سمتی باشد که از آن استفاده شود. فناوری‌های نوین در حوزه کشاورزی در افزایش بهره‌وری در منابع آب حرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه «صرفه جوئی در حوزه مصرف نیازمند یک کار فرهنگی ملی در کشور است»، اظهار کرد: اصلاح الگوی کشت و اصلاح تغییر الگوی کشت از نیاز است که باید در شرایط فعلی منابع آبی کشور مورد توجه قرار گیرد. امروز به جای اینکه به سمت کشت‌های وسیع حرکت کنیم، باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای، هدفمند با استاد فناوری‌ها باشیم.

این نماینده مهم با یکی از مهم ترین موارد در اولویت قرار دادن مسائل زیست محیطی در کشور، عنوان کرد: از موضوعات در مدیریت منابع آبی، توجه جدی به حوزه محیط زیست است. هرچه نسبت به محیط زیست بی احتیاطی کنیم، هزینه‌های آن را در آینده با تغییر اقلیم شاهد باشیم. آسیب‌هایی که به دلیل عدم رعایت حقابه‌های محیط زیستی وارد می‌شوند، باعث تغییرات اقلیمی و آسیب‌های جدی در منطقه می‌شوند که این تغییر اقلیم آسیب‌های جدی به منطقه ما وارد شده است.

راستینه همچنین بر لزوم پلمب چاه غیرمجاز تاکید کرد و گفت: امروز حجم عظیمی از چاههای غیرمجاز است که این حفاریها آبهای ما را به شدت و آسیبهای آبهای جدی در حوزه کشاورزی و منابع آب ما وارد می کند. حرکت به سمت روند آب‌خیزداری به عنوان یکی از مهم‌ترین مراقبت‌های آب و تغذیه‌های طبیعی از نیازهای حوزه مدیریت آب است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: امروز به دلیل عدم توجه به آب، تعداد زیادی از آب سدها تبخیر می‌شود و از دست می‌رود. در همین راستا ایجاد شبکه‌های انتقال آب پشت سدی می‌توان به مدیریت آب کمک کند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا