عمومی

چرا به حرم شاهچراغ حمله شد؟

سالهای نه خیلی دور، اطراف حرم شاهچراغ علیه السلام به سیاق قدیمی حدال و هوایی خاص.

حال و هوایی ساده؛ فلکه ای روبروی شیرازی تنها ورودی و تنها صحن شاهچراغ که با آن خاطرات زیادی دارند و مثلا عروسی و دامادها عروسی شان برای فیلمبرداری دور این فلکه خاطره انگیز چند دور می زدند و تصاویری به یادگار ثبت می کنند.

فلکه و میدانی که می شد حفظش کرد و طرح توسعه حرم را با توجه به آن انجام داد. اما در شیراز میدان بزرگ دیگری هم وجود داشت به نام «معلم» که از میدان بزرگ‌ترین میدان شهری ایران بود، اما به دلیل شهردار تهران، شهرداری تهران را به خاطر ساخت چند پل آن را تخریب می‌کرد و در حال حاضر از آن میدان قدیمی که دارای قابلیت گردشگری بود. یک پل سیمانی بدریختِ چند طبقه باقی مانده است.

حرم هم به خاطر مسافران و زائران شاهچراغ یکی دو مسافرخانه و دو چند کباب فروشی و اطراف حرم هم به خاطر مسافران و زائران شاهچراغ.

مردم و زائرانی که هنگام ظهر پس از اقامه نماز بساط کباب و غذایشان با صفای خا.

سالهایی که خبر از داعش و حمله تروریستی و..

ه یای ساه ت د هاص ح شاهچاغ خی خیاب ا ط که ب ا ا چ د د د ار ر ص اص و ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ؛ ؛ ؛ ساهایی که ز ش اهچاغ ه شک شک ی ی ی ی ی ی ی ی و ح شیهاشیه هاه ح س ط اطاف و و ماه

حالا ام ش اهچاغ و ی ای و ص ه ای فز افز و و اتال ا ان م ام ام ضا ض اسام

الان یگ ه ش اهچاغ مان س ا ا ا « « « « « « « « « « »» ض و زائ و زای ب ای ی ا ای کا اا ا اا کا

باید قبول کرد که جهان تغییر کرده و در کشور ما مکان هایی مانند حرم های مطهر امام رضا علیه السلام در مشهد، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم، حرم حضرت احمدبن موسی علیه السلام در شیراز و چند حرم معروف دیگر نیاز به محافظت ویژه دارد. تری دارد.

این مکان ها تعداد زیادی از مردم هستند و در این وضعیت خاص مناطه ای مستعری مکان ها هستند

بهتر است مسئولین مربوطه به مانند صداوسیما که به عنوان یک نقطه استراتژیک همیشه توسط نیروی مدیریت«مستقر» محافظت می شود این مکان ها نیز می توانند به این مکان ها امکان پذیر شوند.

به هر حال وقتی پای جان مردم وسط باشد بالاترین نکات ایمنی ولو با قیمت های بالا اما وسط باشد بالاترین

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا