اقتصادی

چرخه بازگشت آب بهترین راه برای نجات آینده آبی کشور است

یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر پولی را که امروز مصرف آب، انتقال آب و احداث سد می کنیم را به حوزه استفاده از پساب ببریم قطعا به سود کشور و منابع آبی خواهد بود.

عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور درباره راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای عبور از بحران خشکسالی، بیان کرد: در کوتاه مدت ما چاره ای جز استفاده بهینه از منابع آب زیر زمینی و صرفه جوئی در ف دای اما ر د ب ی ی ی ی ی ی ی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی زی ش ش ش ش ش ش ش شی شی ی ی اگذ گذ گذ گذ گذ ر ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف آ.

از پساب استفاده بهینه باید داشته باشیم

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از بخشهایی که باید برای مصرف آب در مصرف آب در آن برنامه ریزی صورت گیرد، کشاورزی است، اظهار کرد: از سوی دیگر چرخه بازگشت آب بهترین فرمول برای نجات آبی کشور است، ما باید بتوانیم پساب را بگیریم. را بازگردانده و دوباره از آن استفاده کنیم. اگر پولی را که امروز صرف استفاده از آب، انتقال آب و احداث سد می کنیم را در حوزه استفاده از پساب ببریم مطمئن به دسود ک.شود. ما می توانیم از پساب در بسیاری از کارخانه های بزرگ و کوچک استفاده کنیم.

عدم استفاده صحیح از منابع ما را به بحرانی تبدیل کرده است

نماینده مردم سروستان در مجلس اسلامی، تصریح کرد: از سوی دیگر روش آبیاری غرق‌آبی که امروز در پایین دست سدها اجرا می‌شود، توجه قابل توجهی از آب را می‌دهد پس استفاده از منابع موجود آبی بسیار حائز اهمیت است.

ای ض ک ااژی ج گف: ما ناع آ ک د ای ب ز از آا ه ی ا اساه

رحیمی مظفری در پایان با بیان اینکه چرخش آب در صنعت کشور و استفاده از پساب ها در این یکی از بهترین گزینه ها برای استفاده از مصرف آب است، تاکید کرد: بهینه سازی مصرف آب باید از صنعت و کشاورزی کلید خورده و نباید همه باشد. فشار صرفه جوئی را بر دوش مردم بیندازیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا