اقتصادی

چگونه سهام بورسی را وثیقه وام کنیم؟

مدیر فنی پروژه توثیق الکترونیک شرکت سرمایه گذاری

مسعود صدقی در گفت‌وگو با گزارشگر یک، با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی سامانه توثیق الکترونیکی عموم مردم هستند، اظهار کرد: به همین دلیل سعی می‌شود این فرآیند با همکاری بانک‌ها با کمترین میزان پیچیدگی ارائه شود. به طوری که افراد به راحتی یک خرید اینترنتی و تنها با استفاده از گوشی تلفل همره خو.

وی درمورد نحوه دریافت این تسهیلات نیز: پیشنهادان برای دریافت این تسهیلات در سامانه جامع یا همان سامانه سجام ثبت نام کرده و احراز هویت شده باشند. ر عیسا بای ش یطات و ا ا اک ا اک اام هام راح و اام ه ه ه آ آا کافی باه باه

ی ف ی ا ا اک ا ش ه گذ سود م اداه دای ه ای که و آن رای تای م ای ه جای ش دار ایی ب ا،،،،، ا ی ی ا از ا ار ز ار

با بیان اینکه توثیق سهام الکترونیکی به عنوان یک پل ارتباطی بازار سهام و بازار پول ایجاد شده است، اظهار کرد: در نتیجه این بانک‌ها هستند که به عنوان یکی از عوامل اصلی این فرآیند بین ایفای نقش می‌کنند. در حال حاضر سه بانک ملی، آنلاین و رسالت به این فرآیند ملحق شده و این امدان رانک درگاهکدری اندر.

وی تاکید کرد: شرکت سهامی خاص در خصوص ارائه این خدمای باریده. این شرکت درحال تنظیم تفاهم نامه است که فهرست حقوق تکمیل شمود و پس از آن اعلام شمید مه‌هایی است که درحال تنظیم تفاهم نامه است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا