اقتصادی

کارآفرینی که به تنهایی مهاجرت هم ولایتی ها را معکوس کرد

گزارشگر یک/قم یک کارآفرین به بیان تجربیات و مسیری که برای رسیدن به موفقیت اسپری کرده است، پر.

کارآفرینی مهم نیاز جامعه امروز ما است. در روزگاری که ایستاده اند تا کسی برایشان کاری کند، آن جامعه را به سمتی که باید، می برند که با فکر و الگوگیری از دانش روز دنبال کارآفرینی و خلق فرصت های جدید هستند.

کارآفرینی، تنها در صنایع کوچک و بزرگ نیست، بلکه می توان از آن استفاده کرد. آنجا که علم و کار و پشتکار به کمک هم می آیند، معجزه ها را شکل می دهند.

ج ه ج، اآف د ز از ز از ای کان از ز اکات آغ از و و ا ار ه قط قط ا ا ام ا اس.

قره جلو در فعالیت های ویژه خود را در گفت وگو با این عنوان کرد: در یک روستای محروم از زندگی می‌کردم که امکانات اولیه آب شرب را هم به همین خاطر 7 درصد از جمعیت روستایی کرده و به حاشیه‌نشینی در شهرهای اطراف روی آورده بودند و کارگری داشتند. میکردند.

وی با اشاره به این که بین‌هایی که در روستاها پدرم ضعیف‌ترین قشر آن‌ها بودند به این ترتیب بود که خواهرهایم مجبور شدند در سن پایین ازدواج کنند، ادامه داد: برادرهایم به شهر رفته بودند در آن جا به کارگری که مشغول بودند اما من به خاطر تأهل و وابستگی به والدینم در روستا ماندم و با ۲۰ گوسفندی که پدرم داشت زندمگی خود را میگ.

وی بیان کرد: به اسرار یکی از دوستانم به شهر رفتم و به کارگری در یک کار مشغول شدم اما بعد از چند روز ساختمان متوجه شدم از نظر بدنی عملکرد این کار را ندارم و تصمیم گرفتم که به روستای برگردم اما دوستم پیشنهاد داد که به یکی کمک کرد. از اقوام شان وام بگیرم تا پیکانی تهیه کنم و به مسافرکشی کنم.

ق فز افز: ق ی یات وام را گی ز از کار بان پیشاد پیشاد ه ج سود ه ج آن پیک پیک پیک ا ا ایه گذایه. او گفت که این طرح را سپاه به دانشگاه آورده است و شما می توانید یکی از این قوچها را تهیه کنید و در بین گوسفندان خود را تا گوسفندان شما چند قلو زایش کنند. ابا فایی را که ی ب از ی ز ز آکه ه هارا آزا م ز از خاج ا اج ا ام ماه م ه ه ه ی.

وی اظهار کرد: با توجه به اینکه وام را از همان‌ها می‌خواستم بگیرم این طرح بهم قوت قلبم اظهار کرد: زیاپیش م گ اگ ف آن قاش و وام وام و ی ی ی ی ه ه ا ا گ گ گ ب ا پیک سود ط ای وای وای وای.

این کارآفرین اضافه کرد: به بانک برگشتم و گفتم که مایل هستم این کار را انجام دادم و همچنین من را به مجموعه‌ای که این کار را انجام می‌داد معرفی کرد و گوسفندی را به مبلغ پنج میلیون تومان خریدم.

وی تصریح کرد: پنج میلیون تومان در آن برهه زمانی مبلغ بالا بود به طوری که با آن می‌توانم ۱۰ رأس از گوسفندان پدرم را بخرم اما چون توسط مهارت‌های مهارت افزایی شده بود مشتاقانه گوسفند خریدم.

همه روستای مسخره ام می‌کردند

قره جلو با اشاره به این که گوسفندی که خریده باشد از نظر شما با گوسفندان تفاوت معمولی داشت و حتی به روباه شباهت داشت به طوری که گوسفندان می‌ترسیدند، گفت: وقتی این طرح را به خانواده توضیح دادم مدام سرزنشم می‌کردند که شهری‌ها سر تو کلاه گذاشتند. ؛ وقتی خبر کاری که انجام شد پخش شد همه روستاها نیز مسخره‌ام می‌کردند به طوری که نمی‌توانم از خانه خارج شوم آبرویم رفته بود و دچار افسردگی شدم.

عنوان وی: دوباره به شهر برگشتم و ماجرا را تعریف کردم و گفتم این گوسفند را نمی‌خواهم اما از من می‌پرسد که روستایی از من می‌پرسد کاملاً منطقی جواب دادند و من نیز دلگرم شدم و دوباره به روستام برگشتم. اما این بار به خانواده گفتم همه این مدت شوخی می‌کردم و این گوسفند را هدیه گرفتم و خانواده هم این امر باور کردند و به این ترتیب در بین گوسفندان پدرم ماندند.

این کارآفرین بیان کرد: دکتر ابراهیم خانی از مجموعه آمد و شرایط بارداری هم‌زمان گوسفندان را ارائه کرد و بعد از پنج ماه برهه‌های این گوسفندان به دنیا آمدند. وقتی از ۲۰ گوسفند تازه متولد شده آزمایش متوجه شدیم ۹ رأس هترو هستند.

وی ادامه داد: همان موقع برآورد کردم که اگر ۹ گوسفند را بفروشم ۴۵ میلیون تومان به دست می‌آورم و بسیار خوشحال شدم زیرا می‌توانستم همه آن ۳۰ درصد اهالی روستا را به شهر بیاورم و از بدبختی نجات بدهم. اما آن‌ها پیشنهاد کردند که صبر کنم و فقط گوسفندان را بفروشم و مواد را ماده‌های ماده‌ای صز گه ادیم و اما آن‌ها پیشنهاد کنند که صبر کنم و فقط گوسفندان را بفروشم.

قره جلو بابیان که وقتی گوسفندان نر را می‌فروختم پدرم را به خریدار می‌گفت که پسرم سر تو را کلاه می‌گذارد این‌ها پنج میلیون ارزش ندارند، گفت: با پول گوسفندانی که فروخته بودند، گوسفند خریدم و به گوسفندان پدرم اضافه کردم.

اهالی روستا می‌گفتند در خانه مان معجزه رخ داده است

وی بیان کرد: زمانی که بعد از پنج ماه مجدداً به موقع زایش گوسفندان شد پدرم رفت به گوسفندان سرکشی که فریاد زد همه بیاید، وقتی وارد طویله شدم خیلی تعجب کردم. زیرا هر کدام از گوسفندان چند گوسفند زایش کرده بودند به طوری که از خوشحالی تا صبح نخوابیدیم و صبح نیز همه اهالی روستا ‌برای دیدن گوسفندان آمدند و می‌گفتند معجزه رخ داده است.

این کارآفرین افزود: بعد از اینکه گوسفندان کمی بزرگ شدند از آن‌ها آزمایش گرفتند و متوجه شدند که برخی از گوسفندان نسل دوم همو هستند که بیش از صد میلیون تومان ارزش دارند، بسیار خوشحال شدم زیرا می‌توانم خانه بخرم اما مجموعه پیشنهادی عجله نکنم نرها را بفروشم و مواد‌ها را نگه دارم من نیز همین کار را کردم و به همین ترتیب در هر زایش تعداد گوسفندان به طوری که در حال حاضر بسیار نزدیک به هزار رأس گوسفند داریم.

تفاوت همو وهترو

وی در رابطه با تفاوت ژن همو و هترو مشخص کرد: گوسفند همو، ژن صددرصدی دارد و هر نژادی را آبستن کند چند قلو زا می‌شود اما گوسفند هترو، ژن ۵۰ درصدی دارد و اگر ۲۰ گوسفند را باردار کند ۱۰ رأس آن عادی و ۱۰ رأس. آن هترو می شود.

قره‌جلو ادامه داد: وقتی گوسفندان را فروختم پدرم به برادرهایم زنگ زد که چرا داه شرهید ه چرا دان شره‌جلو ادامه داد: را فروختم پدرم اما برادرهایم در ابتدا روی برگشتن نداشتند اما با اسرار من برگشتند.

وی بابیان اینم صفر تا صد گوسفند چند قلوزا را به خانواده آموزش دادم و این کار خانوادگی را شروع کردم، اذعان کرد: همه چیز خوب پیش می رفت و مشکلی نداشتیم، حتی یکی از دامادمان که به دلیل بیکاری آسیب دیده بود ترک کرد. و با ما کار می کنم و در حال حاضر یکی از سرشاخه های آموزش دهنده است.

وی گفت: یک شب وقتی مادرم بین همسایه ها شیر شیر خشک می‌کرد به فکر فرود رفتم که چری هیش شی گفت: یک به همین خاطر به تصمیم گرفتم که حال خوب را به همه روستا منتقل کنم و فردای آن روز پدرم اهالی روستا را در مسجد جمع کرد و با آن‌ها صحبت کرد و آموزش‌های لازم را به آن‌ها دادیم و چون پول نداشتند قوچ بخرند قوچ‌هایمان را نیز می‌کردند. صورت به اهالی روستا امانت دادیم و مرور زمان وضعیت سایر روستاهای اهالی هم خوب شد. ح ز از ی ای ی ی ش ۷۰ ز ز ز از ی ی ی ی ه ه ه ه ه و و و آ ه ه ه ه ه ه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا. .

به صورت رایگان آموزش می‌دهیم

عنوان کرد: مجموعه‌ای را راه‌اندازی کردم و صفرتا صد این کار را به صورت رایگان می‌دهم و پدرم نیز به روستاهای هم جوار می‌رود آموزش می‌دهد و افرادی که از نظر مالی ضعیف هستند را پیدا می‌کنند و آن‌ها نیز می‌توانند در اینجا می‌آیند و آموزش‌های لازم را می‌دهند. .

وی: در این مدتی که برای آموزش در روستای ساکن خانه‌های خود را در اختیار می‌گذارند و بعد از آن نیز می‌توانند به قرض الحسنه ادامه دهند و با این روش ۲۵ خانواده را حمایت کنند.

قره جلو اذعان کرد: این اتفاق که یک روستای محرم مانند یک شهر شده است مثل یک بمب صدا داد و باعث شد روستاهای همجوارشان نیز به ما مراجعه کنند و مهاجرت‌های معکوس رخ دهد.

حال پنج روستا خوب است

وی با اشاره به اینکه با این کار حال پنج روستا خوب شده است و تا حدودی ضعیف است و بیکاری از بین رفته است، اظهار داشت: این کار بسیار راحت است اما باید آموزش های آن را به همین خاطر در کنار آموزش های حضوری در فضا فراگرفت. مجازی هم آموزش می‌دهم.

وی با توجه به اینکه نه‌تنها نیاز به حمایت‌های دولتی ندارند، بلکه می‌توانیم دولت را نیز حمایت کنیم، گفت: می‌توانیم در سراسر ایران آموزش ببینیم، برای آموزش هزینه‌های دریافتی نمی‌کنیم اما می‌گیریم که آن‌ها نیز به صورت مستقیم وارد این کار می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه وقتی خانواده سردار سلیمانی از این اتفاق باخبر شدند تصمیم گرفتند که انگشتر حاج قاسم را به من بدهند و قرار دهند در برنامه های این اتفاق رقم سلیمان بخورد، شکست کرد: انگشتر حاج قاسم ی بزرگ ترین اتفاق زندگی من است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا