عمومی

کارهای خیر را باید فریاد زد؛اجازه بدهیم فرهنگ شود

خرابش نکنیم؛بیاییم اگر یک کار اتفاقی می افتد در بوق و کرنش کنیم تا فراگیر شود.چند روز پیش خبری منتشر کرد که آدم را در فکر فرو می برد؛کاهش اهدای عضو در ایران! آن هم به دلیل پخش یک برنامه در ماه مبارک رمضان.در آن برنامه خیلی ها عنوان کرده بودند که از کما دوباره به زندگی برگشته اند و حالا می توانند خیلی عادی روزگار بگذرانند. به کما اشتباه می شود و آمار رضایت خانواده ها برای اهدای عضو افت شدیدی داشته باشد.
برای همین است که می گویم کار خوب را باید فریاد زد.خیلی ها هستند مثل علی دایی،فرهاد مجیدی،خداداد عزیزی،مهدی طارمی،سردار آزمون و …که دستشان به کار خیر است.اینها را گفتم تا به اینجا برسم. .فیلم عروسی یکی از کوتاه قامتان در فضای مجازی را دیدید؟چند نفرتان پس از انتشار آن می دانستید که کل خرج این عروسی به 50 میلیون تومان نرسیده و همه هزینه های آن را سردار آزمون داده است؟
تازه اینها چهره مردمی هستند و وقتی کار خیری می کنند و به گوش یکی از دوستان می رسند و به سرعت نور رسانه ای می شوند.در همین ماجرای فروریختن متروپل آبادان؛دیدید هر که هر چه داشت در طبق اخلاص گذاشت؟ سندویچ درست کرده بود و با موتور خودش بین امدادی پخش می کرد،دیگری سگ های زنده یابش را آورده بود،یکی آب معدنی پخش می کرد و کارهایی از این شکل که گره باز می کند از کار خلق الله.این مسئولیت های اجتماعی فقط نباید روی دوش چهره ها باشد.خیلی ها هستند که شاید مادی نتوانند کمکی کنند اما همین دست را روی آنها هموطن می کنند و می گویند:«غصه نخور ما هستیم.»به دنیا می ارزد.کارهای خوب را باید فریاد زد،باید. گفت و گفت تا به یک فرهنگ تبدیل شود که هر جا برای کمک به صدایی باشد که هیچ چشمداشتی بگوید:«حساب این آقا،حساب این خانم و حساب فلانی با من.»

251 251

دکمه بازگشت به بالا