اقتصادی

کاهش تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی

بر اساس گزارش ها تعداد شاغلان کارگاه های صنعتی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش یافته است.

به گزارش گزارشگر یک، تعریف کسب و کار کوچک از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به شرایط عمومی اقتصادی و صنعتی بستگی دارد. این شرکت ها با صنایع بزرگی روبرو هستند و دارای مزایای زیادی هستند: ایجاد ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال زایی، کارآفرینی و انعطاف پذیری بالا.

بخش صنعت کشور ما یکی از سه بخش اقتصادی است که به بخش های مختلف تقسیم می شود. کارگاه صنعتی کارگاهی است که به عنوان مجموعه ای از سرمایه، نیروی کار، ساختمان ها و امکانات برای تولید محصولات صنعتی ایجاد می شود. کارگاه های صنعتی شامل کارگاه هایی با 10 نفر یا بیشتر است.

بر اساس گزارش سرشماری سال 1397 کارگاه های صنعتی ده کارگر یا بیشتر توسط مرکز آمار راهبردی وزارت کار، 29170 کارگاه با ده کارگر یا بیشتر به فعالیت صنعتی مشغول بوده اند که از سال 1396 به سه نفر افزایش یافته است. کاهش 8 درصدی

در سال 1397 ، با 10 کارمند ، اکثر کارگاههای صنعتی کشور در زمینه “تولید سایر محصولات معدنی غیر فلزی” و کمترین تعداد کارگاهها در زمینه “تولید محصولات دخانی” فعال بودند.

اکثر محل های کار صنعتی 6294 مورد در استان تهران ، 3825 مورد در اصفهان و 2180 مورد در خراسان رضوی است که حدود 42.3 درصد از کل محیط های کاری صنعتی دارای بیش از 10 نفر شغل هستند.

بر اساس نتایج این گزارش، تعداد شاغلان کارگاه های مذکور در سال 1397، یک میلیون و 733 هزار و 788 نفر بوده که نسبت به سال 1396 بیش از 2.5 درصد کاهش داشته است.

از این تعداد ، 35782 نفر در کارگاههای مشارکتی و 22340 نفر در کارگاههای زیر استخدام شدند. مالکیت عموم و بقیه در کارگاه های خصوصی کار می کردند.

به گزارش گزارشگر یک، یک میلیون و 322 هزار و 359 نفر از مجموع یک میلیون و 733 هزار و 788 نفر شاغل در کارگاه های مذکور را کارگران تولیدی شامل کارگران ساده، کارگران ماهر، تکنسین ها و مهندسان تشکیل می دهند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا