اقتصادی

کاهش نسبی قیمت میوه و صیفی در بازار

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت برخی از اقلام میوه و شتیفی شنسبت ها هفته گد.

به گزارش گزارشگر یک، لیست قیمت انواع میوه و صیفی جات در مغازه های سردولح شهر تهران و میاریمت انواع میوه و صیفی شارش گزارشگر یک

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد. ه ی ی ای اقام غازه ط شه ان راساس شاهات و قی قی یای ب آس خاه ساز سای

قیمت میوه و صیفی در مغازه ها و تره بار

کالا (هرکیلو) قیمت در مغازه ها قیمت در میادین
پیاز ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ تومان
سیب زمینی ۱۵ تا ۱۸ هزارتومان ۱۴هزارو۹۰۰ تومان
گوجه فرنگی ۱۴ هزارتومان ۷۸۰۰ تومان
خیار ۱۳ هزارتومان ۹۴۰۰ تومان
هلو ۳۷ هزارتومان ۲۱ هزارتومان
شلیل ۴۴هزارتومان ۲۹ هزارتومان
زردآلو ۴۸ هزارتومان ۲۵تا۳۷ هزارتومان
موز ۳۳هزارتومان ۲۵تا۲۹ هزارتومان
انگور ۴۸ هزارتومان ۲۸ تا ۳۲ هزارتومان
آلو ۳۹ هزارتومان ۲۸ هزارتومان
خربزه ۱۷ هزارتومان ۱۲هزارتومان
طالبی ۱۵هزارتومان ۹۲۰۰ تومان
انبه ۷۵ هزارتومان ۶۲هزارتومان
گیلاس ۸۳هزارتومان 56 هزارتومان
آناناس ۱۲۰ هزارتومان ۵۷ هزارتومان

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا