اقتصادیعمومیگزارشگر کسب و کار

دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی غلامرضا خانلری

دانلود کتاب زمین شناسی مهندسی غلامرضا خانلری

کتاب زمین شناسی مهندسی خانلری pdf ، کتاب زمین شناسی مهندسی غلامرضا خانلری در 324 صفحه PDF برای شما دانشجویان شده است. این کتاب با استفاده از منابع مختلف بر اساس تجربیات چندین ساله نویسنده ایجاد شده است. زمانی که این موضوع در دانشکده‌های فنی تدریس می‌شد، برای دانشجویان مهندسی عمران تهیه می‌شد و محتوا بر اساس عنوان فصل و آشنایی قبلی دانشجویان با اصول و مبانی زمین‌شناسی و زمین‌شناسی مهندسی و پرهیز از افزایش حجم بود.

دانلود خلاصه کتاب تاریخ روانشناسی نوین شولتز ، کتاب روانشناسی نوین اثر علی اکبر سیف در 315 صفحه PDF برای دانش آموزان عزیز فراهم شده است. این کتاب کمتر در مورد علم و بیشتر در مورد توسعه نظریه علمی است. محتوای این کتاب نسبتاً گسترده است و تقریباً تمام دیدگاه ها و سی موضع در روانشناسی را شامل می شود. مباحث مطرح شده در کتاب به صورت کاملاً سیستماتیک و منطقی ارائه شده است. این کتاب تقریباً تمام ویژگی های خوب یک کتاب دانشگاهی را دارد. به همین دلیل از میان بسیاری از کتاب‌های تاریخی و مکاتب روان‌شناسی برای ترجمه به زبان فارسی انتخاب شد.

pdf کتاب روانشناسی شناختی دکتر حسین زارع ، این کتاب شامل سه بخش است. در بخش فرایند های شناختی پایه، بعد از مقدمه‌ ای بر روان ‌شناسی شناختی، در فصول جداگانه به توجه، ادراک و حافظه پرداخته شده ‌است. بخش دوم با عنوان زبان و شناخت شامل فصول درک زبان، تولید زبان و زبان در بافت است و نهایتاً در بخش پایانی این کتاب با عنوان فرایند های عالی شناخت به موضوع استدلال، قضاوت، حل مسئله، تصمیم‌ گیری و شناخت و هیجان اختصاص یافته است.

 

دکمه بازگشت به بالا