عمومی

کریدور راه آهن ترانزیتی شمال-جنوب

ی اه 1400 چ صیه ک ز از گاه م ه ر ها و ساخ ه ر ر اه و زیازی ه و ز ز زات خ آنای. اصل مقاله اینجا،

چند توصیه به ویزیر راه و شهرسازی آینده

و سپس با گله دوباره بعد از ۹ ماه نوشتم:

توصیه ای که ۹ ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی نوشتم

ای قال ا ص ص ج ب ب ی ق ق ، ، ، و ن ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه زی زی زی زی زی زی ز ز اخ اب ایش یش ب ب ب ب ب ب. در مقاله دوم حتی گله از تأخیر در برخی از توصیه های بحق و منطقی خود کرده بود اجرای در اینجا به دو نکته مهم از این اشاره می کنم که بر مواکد بنده بود:

الف) خطوط ریلی و درهای بهشت ​​کشور

ب) سیاست های منطقه ای همیشه یکسان نمی ماند

بارها در گذشته در مقالات خود تاکید کرده‌ام که با توجه به شرایط جنگی و ترانزیتی این کریدور، همیشه باید بدنبال راه‌اندازی این خط ریلی و کلیدی و استفاده از این هدف باشد. الحمدالله امروز در خبرها دیدم که بلاخره پس از عبور از مشکلات عدیده سیاسی آن، گویا امروز در اجلاس 2+٦ توافق نهایی برای فعال سازی این کریدور ریلی بسیار حیاتی و سودآور برای کشور، حاصل شده است که جای بسی خوشحالی دارد. تنها امیدوارم برنامه های کاملی برای فعال نگاه داشتن این خمط ترانسی تی در. عین خبر:

توافق تهران، مسکو و باکو برای فعال‌سازی راه‌آهن کریدور شمال-جنوب

ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ۲+ ترانزیتی ایران و آسیای میانه در زمینه فعال‌سازی شاخه غربی کریدور شمال_جنوب به توافق رسیدند./ باشگاه خبرنگاران

*اساد ه کش ، ، زه زه زه زه زه زه زه زه و و و ان باگذ بام قام س زی زی زی زی م یان ر ایان و اج آن کش کش

۶۵۶۵

دکمه بازگشت به بالا